Sköterskebrist skapar långa köer

Över 1 500 personer väntar på ortopedisk operation på Sahlgrenska. I fjol skickade ortopedin 600 köande patienter vidare till privatläkare för att klara vårdgarantin.

ANNONS

Det kräver tålamod för patienterna som står i kö för planerade ortopediska operationen på Sahlgrenska universitetssjukhus. Den 9 februari stod 1598 personer i kö, 811 av dem hade köat i mindre än 90 dagar. 599 människor hade väntat mellan 90 dagar och ett år, och 188 personer hade väntat på operation i mer än ett år.

- Till stora delar handlar det om proteser och mycket fötter. Målsättningen är att ingen ska stå i kön mer än 90 dagar, det är vårdgarantin, säger Henrik Malchau, verksamhetschef för ortopedin vid Sahlgrenska universitetssjukhus.

Målsättning är en sak – verkligheten en annan. Köerna till ortopedin beror på brist på operationssköterskor och narkossköterskor. - Om någon av de posterna inte är fullbemannade så kan vi inte köra fulla program, och då blir det köer, säger Henrik Malchau.

ANNONS

Just nu är det brist på sängplatser, 24 stycken, vilket motsvarar en avdelning, på grund av sköterskebrist. - Men det är ett nationellt problem. Det är inte ett Göteborgsproblem. Det vi arbetar med nu är att hitta ett annat sätt att arbeta på, säger han.

Samtidigt har sjukhuset ett stort problem med färdigbehandlade patienter som ligger kvar på vårdavdelningar. De borde egentligen skickas hem, men behöver någon form av kommunal omsorg – som kommunen inte kan leverera. - Vi har ständigt ganska många färdigbehandlade patienter liggande, men vi kan inte skicka hem patienter som inte kan klara sig hemma. Det går inte. Kommunen har inte kapacitet och patienterna ligger kvar i sängar som vi skulle kunna använda till att göra planerade operationer, säger Henrik Malchau.

I början på februari fanns det totalt 100 färdigbehandlade patienter på hela sjukhuset som låg kvar. Det motsvarar tre, till fyra fulla vårdavdelningar. Inom ortopedin handlar det om cirka 30 patienter, det vill säga en vårdavdelning. För att korta kön och leva upp till vårdgarantin säljer ortopedin på SU vidare remisser till privatläkare eller annan vårdgivare. I fjol såldes 656 remisser vidare från ortopedin – av dem var 184 meniskoperationer.

- Det är ett fritt vårdval, och vi har ett avtal att vi skickar remisser vidare så att patienter inte ska vänta. Det man skickar vidare är alltid enklare fall. Vi har ju den mest komplexa och kompletta kulturen inom sjukhuset, privata vårdgivare har inte detsamma. De tar patienter som är friska och okomplicerade, vi tar dem som sjuka och komplicerade, säger Henrik Malchau.

ANNONS

I dag finns det patienter som går in och betalar upp till 17000 kronor ur egen plånbok för att operera skadade menisker privat. De står inte ut att vänta. Hur ser du på det? - Det har jag ingen uppfattning om. Enligt avtal har ju patienten möjlighet att välja annat, om de inte opereras inom vårdgarantin, säger han. I fjol opererades 4220 i planerad ortopedisk vård på Sahlgrenska universitetssjukhus. Utslaget över 40 arbetsveckor motsvarar det 15 patienter per dag.

ANNONS