Skolor i utsatta områden får extrapeng för simundervisning

Femton skolor i utsatta områden i Göteborg kommer omfattas av en extra satsning på simundervisning i höst.
Det ska råda bot på sämre simkunnighet bland elever i områdena.
– Alla elever ska få möjlighet att lära sig simma, oberoende vad föräldrarna har för förutsättningar, säger Lotta Lekander, utbildningschef Nordost.