Skarp kritik mot linbana på Lindholmen

På Trafikkontoret har man arbetat med Linbaneprojektet - en del av Jubileet 2021 - under en lång period. Nu har boende på Lindholmen fått ta del av förslagen på hållplatsen som planeras att byggas i området. Flera av dem, däribland Mats Jonsson och hans grannar, är starkt kritiska.

ANNONS
|

Förra veckan fick boende på Lindholmsallén reda på att en av stationerna för den eventuella linbanan kan komma att placeras framför de nybyggda bostadshusen på Lindholmen. Om planerna blir verklighet kan gondolerna komma att åka förbi, både bredvid och över huset, och lägenheterna. Mats Jonsson är en av de som bor på Lindholmsallén och som har reagerat starkt på förslaget.

–Det här visste vi inget om när vi flyttade hit, och vi fick bara reda på det här förra veckan. Skulle de åka förbi vårt hus skulle gondolerna få fri insyn in i våra sovrum, säger Mats Jonsson.

LÄS OCKSÅ:Linbaneprojektet närmar sig beslut Linbaneprojektet är en av Jubileumssatsningarna. Tre linjer har utretts och den lila linjen, Järntorget-Lindholmen-Lundby-Wieselgrensplatsen, är den som nu är i fokus. Just nu arbetar man på Trafikkontoret med att arbeta fram förslag till hållplatsen på Lindholmen och vart linbanan ska passera upp mot Ramberget och Lundby. I förra veckan hade Trafikkontoret ett informationsmöte med de berörda bostadsföreningarna på Lindholmen. Då fick de presenterat för sig de tre olika förslagen som finns för linbanans hållplats på Lindholmen. Det finns tre förslag. Förslag ett är en plattform på sju meter över marken vid Regnbågsgatans hållplats. Förslag två är en plattform på 25 meters höjd vid Lindholmens hållplats på Lindholmsallén mitt emot bostadshusen. Och förslag nummer tre är en plattform på 20-30 meter över marken vid korsningen Lindholmsallén-Polstjärnegatan. Det är det andra förslaget som Mats Jonsson och flera av hans grannar ställer sig starkt emot. Han menar på att om det förslaget skulle bli av skulle man inte ta hänsyn till de människor som bor i området. –Vi lever här 24 timmar om dygnet och ska ha något som åker över och bredvid oss 19 timmar om dygnet. Varför lägger de den inte där det är daglig verksamhet eller företag i stället? Vi som verkligen blir berörda av det här borde ha varit med i processen från början, inte nu när de verkar ha bestämt sig, säger Mats Jonsson. Per Bergström Jonsson är projektledare för linbanan och förstår de boendes oro men menar att de fortfarande har en möjlighet att påverka slutresultatet. –Jag förstår deras oro och bekymmer. Det här kan komma att påverka deras utsikt och området omkring, klart att man blir bekymrad då, säger Per Bergström Jonsson. En del av de boendes kritik är att ni har haft dålig framförhållning och att de inte har fått vara en del av den här processen tidigare? –Jag skulle vilja säga att det är tvärtom, att de får vara med extra tidigt och tycka till. Vanligtvis blir boende och andra berörda involverade i stadsbyggnadsprojekt när detaljplaner går ut på samråd. Vi är inte i det skedet ännu, kanske är vi där om 6-12 månader. Nu får de boende, företagare och andra berörda vara med och tycka till i ett väldigt tidigt stadie, säger Per Bergström Jonsson.

ANNONS

Linbaneprojektet har sedan några månader tillbaka blivit en genomförandeorganisation. Där trodde man att beslutsprocessen kring hållplatserna skulle gå smidigt och snabbt. Men nu när man har haft flera informationsmöten med berörda parter försenas planerna.

–Vi har utrett placeringen av en linbanestation på Lindholmen sedan i november och vi trodde att vi var nära att vara klara nu. Men efter mötena de senaste veckorna inser vi att det finns fler perspektiv att ta hänsyn till och därför behöver vi fortsätta att skaffa information, säger Per Bergström Jonsson.

Huruvida det blir en linbana eller inte kommer trafiknämnden att besluta om i juni. Exakt vart linbanans hållplatser kommer att placeras kommer att beslutas senare i höst. Men Mats Jonsson och hans grannar kommer inte att ge sig.

–Vi kommer att göra allt för att det här inte ska bli av, säger Mats Jonsson.

Här nedan kan du se bildernafrån Trafikkontoret på hur de eventuella hållplatserna skulle kunna se ut. Bilderna är dock av teknisk karaktär och i tidigt skede, och visar inte hur slutprodukten kommer att se ut.

ANNONS