Så ska Gothia Towers fjärde torn, med namnet +One, se ut.
Så ska Gothia Towers fjärde torn, med namnet +One, se ut. Bild: Tham & Videgård Arkitekter

Så ska Gothia Towers fjärde torn se ut

Gothia Towers fjärde torn blir 140 meter högt och uppskattas kosta någonstans mellan 1,5 och 2 miljarder. Nu är gestaltningstävlingen klar för hur byggnaden ska se ut. Det vinnande bidraget kommer från arkitektbyrån Tham & Videgård.

ANNONS

Nu är det klart vilka som ska få rita Gothia Towers fjärde torn, som fått namnet +One. Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö har suttit med i juryn som till slut valde ut bidraget från den svenska arkitektbyrån Tham & Videgård som vinnare.

– Vi har gått på lite olika saker. Min infallsvinkel har givetvis varit stadsbilden och vilket jobb byggnaden gör i staden. I dag är Svenska Mässan en relativt sluten historia som inte gör sitt jobb i staden på rätt sätt, säger han.

Vad var det i Tham & Videgårds bidrag som föll juryn i smaken?

– Deras bidrag har dels en väldigt självklar och inbjudande entréhall till hela anläggningen och ett lugnt och positivt, festligt uttryck mot staden som vi alla uppskattade. De har lyckats skapa en enkelhet som inte är så lätt.

ANNONS

LÄS MER:Mässans nya torn blir ett av de högsta i stan

Björn Siesjö har tidigare betonat vikten av att Gothia Towers fjärde torn inte blir ytterligare ett i samma stil som de tidigare tre.

– Ja, det var bra arkitektur på 90-talet. Men samma på 00-talet var kanske en litet sämre idé. Och om samma hade upprepats nu igen hade det varit en riktigt dålig idé, säger han.

Bild: Tham & Videgård arkitekter

"Ett magnifikt torn"

Planarbetet för fjärde hotelltornet ska inledas nästa år. Svenska Mässan och Gothia Towers hoppas att byggnaden ska stå färdig 2025. Förutom 400 nya hotellrum ska byggnaden innehålla restauranger, konferensytor och kontor.

I november förra året utlystes en gestaltningstävling för huset. Bidrag från fem olika arkitektkontor valdes sedan ut: Wingårdh Arkitektkontor, Tham & Videgård Arkitekter, White Arkitekter, Schmidt Hammer Lassen Architects och Office for Metropolitan Architecture.

Carin Kindbom är vd och koncernchef på Svenska Mässan Gothia Towers. Hon beskriver det vinnande bidraget som "ett magnifikt torn".

– Det var fyra fantastiska bidrag som vi valde mellan. Det här förslaget har fångat Svenska Mässans själ och kärlek till Göteborg, säger Carin Kindbom.

Av de tre befintliga tornen är det senast byggda det högsta med en höjd på cirka 100 meter. Det fjärde tornet blir betydligt högre och kommer sluta någonstans kring 140 meter.

– Detta kommer att bli ett tydligt landmärke och det är ett sätt att bibehålla vår attraktionskraft. Byggnaden är elegant och väl genomarbetad och ger en identitet som stämmer med vårt DNA, säger Carin Kindbom.

ANNONS

Varför vill ni bygga ett fjärde torn?

– Vi växer ständigt och försöker hela tiden att utveckla oss. Vi vill kunna ta emot fler besökare. Det är en del av Göteborgs stads mål att dubblera antalet gästnätter till 2030.

Enligt tidiga uppskattningar kommer bygget att kosta någonstans kring 1,5 till 2 miljarder kronor för hela entré- och tornbygget. Men exakt hur finansieringen ska se ut är inte klar än, enligt Carin Kindbom.

– Det är något vi tittar på. Det är ett stort projekt med olika finansieringslösningar och i dagsläget känner vi oss bekväma med att vi kommer hitta en modell som fungerar, säger hon.

Roger Holtback är styrelseordförande för Svenska Mässan Stiftelse. Han menar att torn nummer fyra är "början av det första steget i nästa fas" för Svenska Mässan.

– Det betyder jättemycket. Nu ska vi ta det här från gestaltningstävling till att faktiskt förvalta det. Det här är en stor del av Svenska Mässans utveckling och väsentligt för hela Göteborg.

En investering på upp mot två miljarder samtidigt som fler och fler tecken tyder på en vikande konjunktur skulle kunna låta som en dålig kombination. Men enligt Roger Holtback står stiftelsen väl rustad för att hantera sådana kostnader och få fram fungerande finansieringsmodeller.

ANNONS

– Självklart är det otroligt viktigt, inte bar att vi gör våra kalkyler ordentligt utan att vi också hittar en så lämplig finansieringsmodell som möjligt. Det är ett jobb vi driver nu men det är ingen brådska. Vi startar detaljplan nästa år och parallellt jobbar vi också med detta.

Till tidigare torn var det främst banklån som finansierade byggena. I dag ser ekonomin inom Svenska Mässan Stiftelse bättre ut än vad den gjorde på den tiden. Med värdet på fastigheterna inom stiftelsen inräknat ligger soliditeten på över 50 procent, enligt Roger Holtback.

– Utgångsläget är väldigt gott men det gäller att sälja mässor, möten, konferenser och att folk vill bo, äta och dricka hos oss, säger Roger Holtback.

Bild: Tham & Videgård

Bolle Tham och Martin Videgård, som står bakom det vinnande bidraget från arkitektkontoret som bär deras namn, fick reda på nyheten imorse.

– Vi är jätteglada att det blev vi. Vårt förslag utgår från olika höjdnivåer i staden, å ena sidan gaturummet i stenstaden och å andra siden att komplettera de långa vyerna och stadssiluetten. Det handlar också om att lösa Svenska Mässans möte till Korsvägen, säger Martin Videgård.

Själva tornet är tänkt att bli ett landmärke, enligt Bolle Tham.

– Det är både en symbol och ett landmärke som höjer sig över stenstaden och avslutas med en krona av pelare som ger tornet karaktär och identitet. Kronan innehåller ett antal våningar med restauranger och mötesplatser.

ANNONS

Tham & Videgård är baserade i Stockholm men har sedan tidigare även andra uppdrag i Göteborg. Göteborgs Universitets konstnärliga fakultet, Nya Konst, ritas också av arkitektkontoret. Den nya byggnaden som uppförs vid Götaplatsen ska vara färdig 2026. Även om Nya Konst uppförs i ett annat sammanhang och med andra förutsättningar jämfört med hotelltornet vid Korsvägen så finns det gemensamma nämnare. Båda byggnaderna "läker hål i stadsväven", enligt Bolle Tham.

– Båda projekten skapar en helare stad. Det är ganska tydligt att kring Korsvägen finns det i dag en hel del restytor och odefinierade rum som +One hjälper till att stadga upp och förtydliga, säger han.

Fakta: så gick tävlingen till

I november 2018 utlystes tävlingen för att gestalta Svenska Mässans fjärde torn och en ny huvudentré. 57 svenska och internationella byråer hörde av sig. Fem finalister valdes ut och av dessa fullföljde Schmidt Hammer Lassen Architects, Tham & Videgård Arkitekter, White Arkitekter och Wingårdhs Arkitektkontor uppdraget.

Juryns motivering:

”Förslaget har fångat Svenska Mässans själ och kärlek till Göteborg som festlig mötesplats. Bedömningsgruppen delar Tham & Videgårds stadsbyggnadsanalys som beskriver mötet mellan staden och tornet i en skala som stämmer med Göteborg. Det blir som helhet ett nytt gränssnitt mellan staden och mötesplatsen, och ett tydligt landmärke i staden. Förslaget uppvisar bäst måluppfyllelse avseende arkitektonisk gestaltning, flödeshantering och utblick mot staden. Förslaget skapar förutsättningar för en öppen, spännande och stimulerande miljö som integreras i Svenska Mässans verksamhet, där matupplevelser, kultur och evenemang blandas med möten och mässor runt om i hela anläggningen.”

ANNONS