Så går det för spårarbetena i Göteborg

Sommarens spårarbeten pågår för fullt i Göteborg. Nu går arbetet i Brunnsparken in i en ny etapp och trafiken leds om – igen.
– Det löper på bra, berättar Tammo Oveissi, avdelningschef för trafikomläggning vid Västtrafik.