Rekord i visselblåsningar – regionen skickade tillbaka kritiken till Sahlgrenska

Visselblåsarenheten i Västra Götalandsregionen har fått in rekordmånga rapporter från personal på Sahlgrenska om krisen på IVF-mottagningen.
Trots att SU-direktören är personligt berörd valde regionen att låta cheferna under honom själva utreda ärendet.
Orsak: Visselblåsarenheten menar att det inte handlar om jäv.
Juridikprofessor Olle Lundin, expert på korruption och jäv, håller inte med.
– Det är en jävssituation som pågår konstant hela tiden, säger han.