Rättegången mot Alexandras mördare avslutad

Tingsrätten anser att det är bevisat vem som dödade Alexandra Mezher. Men mannen som begick handlingen är psykiskt sjuk och han kan inte dömas till fängelse. Nu riktar målsägarbiträdet kritik mot utredningen. I dag avslutades rättegången mot den åtalade mördaren.

ANNONS

På måndagen avslutades rättegången i det uppmärksammade HVB-hemsmålet.

Tingsrätten har redan kommit fram till att det bevisats att den åtalade mannen dödat Alexandra, men de har inte sagt om det rör sig om mord eller grovt vållande till annans död, eller någon annan rubricering.

Under hela rättsprocessen har mycket handlat om mannens psykiska mående. Han har försökt ta sitt liv flera gånger. Kvällen innan mordet på HVB-hemmet hittades mannen med en kniv som han använde för att rispa sig i benet.

Därför beslutade tingsrätten att han skulle genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning. Resultatet av den presenterades i förra veckan - då framgick det att den åtalade "begått de åtalade gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning".

ANNONS

Detta innebär att han inte kan dömas till ett fängelsestraff, om rätten godtar detta. I Rättsmedicinalverkets utlåtande står det att mannen "har behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång."

Sista rättegångsdagen

En annan fråga rätten har att ta ställning till är mannens ålder. Han påstår själv att han är 15 år men åklagaren säger att han är åtminstone 18 år.

Rättegången startade strax efter klockan 13 på måndagen. Den åtalade kom in i salen med en gul filt över sig. Inledningsvis lästes slutsatserna från den rättspsykiatriska undersökningen upp, det vill säga att de anser att mannen begick gärningarna under allvarlig psykisk störning och att han är i behov av vård. Enligt utlåtandet finns det en risk för återfallav allvarligt slag.

Efter denna inledning fick allmänheten och media lämna salen. Förhandlingen hölls sedan under en dryg halvtimmabakom stängda dörrar.

GP:s reporter på plats beskrev inledningen av rättegången som odramatisk och lugn samt som att alla inblandade sågväldigt samlade ut.

"Manipulativ"

När rättegången blev offentlig igen yrkade åklagaren på att mannen döms för mord och mordförsök och att han ska utvisas. Hon konstateradeatt man ser på den åtalades tandmognad att han är minst 21,4 år.

Målsägarbiträdet HansGaestadiusbeskrev honom som manipulativ i och med att han påstår att han inte minns något från händelsen. Han menar att den åtalade försöker förvrida informationen kring sin egen person och att han därmed inte är trovärdig.

ANNONS

FörsvarsadvokatClaes Kennedy säger att hans klient motsätter sig utvisningen. Han vill fortsätta leva i Sverige. Han konstaterar också att det inte finns några bra metoder för att fastställa någons ålder.

Dom i augusti

Vid klockan 14.30 meddelade rätten att domen kommer att avkunnas den åttonde augusti. Mannen är häktad tills dess.

- Nu får vi vänta på dom för att se vad man kommer fram till och hur det motiveras, säger kammaråklagare Linda Wiking.

Målsägandebiträde Hans Gaestadius är dock mycket kritisk till den utredning som säger att mannen inte ska dömas till fängelse.

- Utredningen är för svag, jag har läst bättre utredningar. Man har utgått för mycket från att hans uppgifter stämmer vilket kan leda till felaktiga beslut, säger han och fortsätter.

- Jag kommer att tala med åklagaren för att diskutera hur vi ska göra i framtiden.

Åklagaren kommenterar:

- I dagsläget är detta den rättspsykiatriska utredningen vi har att förhålla oss till. Men visst finns det alltid möjlighet att överklaga den. Det är något vi får ta ställning till längre fram, säger Linda Wiking.

Advokat Claes Kennedy har en annan åsikt.

- Det finns inget utrymme för andra tolkningar än de som gjorts gällande den rättspsykiatriska undersökningen. Han har en tydlig psykiatrisk problematik.

ANNONS

Dog av lårskadan

Händelsen inträffade på morgonen den 25 januari när Alexandra Mezher var ensam i tjänst på HVB-hemmet. Hon attackerades av en av de boende på hemmet. Han hade beväpnat sig med en kniv. Alexandra fick knivstick i både rygg och lår, samt skador i en hand när hon försökte värja sig. Det var knivskadan i låret som var den dödande skadan, hon förblödde till döds.

Andra boende på hemmet försökte rädda Alexandra och gick emellan under attacken. De höll sedan fast gärningsmannen tills polisen kom till platsen. I samband med detta ska en av de boende ha utsatts för ett mordförsök, enligt åklagaren.

ANNONS