Prinsessan och drottningen i stor GP-intervju

ANNONS

Drottningen och prinsessan sitter bredvid varandra i soffan i drottningens arbetsrum på slottet i Stockholm. De arbetar numera båda med Childhood som är drottning Silvias fond för utsatta och exploaterade barn och ungdomar. Verksamheten började blygsamt för sju år sedan men i dag är Childhood engagerat i projekt i ett femtontal länder, bland annat i Brasilien, Thailand, Ryssland och de baltiska staterna.

Prinsessan Madeleine är just hemkommen från en resa till Kina och har i höst också varit i Ukraina och St Petersburg där Childhood redan har verksamhet. Hon har även hunnit med en masterkurs i organisation och ledarskap på Socialhögskolan i Stockholm. Hennes akademiska examen från Stockholms universitet har konstvetenskap som huvudämne.

ANNONS

Prinsessan ägnade våren åt att praktisera på FN:s barnfond Unicef i New York och tycker att det var lärorikt att få se hur en stor global organisation som Unicef arbetar. Men hennes intresse för barn vaknade för flera år sedan då mamma Silvia kom hem från sina resor för Childhood och berättade vad hon upplevt.

- Mamma var väldigt tagen, säger prinsessan Madeleine. Det var gripande att höra om hennes möten och vi talade - och talar - mycket om utsatta barn i vår familj.

Drottning Silvia nickar instämmande och berättar hur hon själv började förstå verkligheten bakom "trafficking" och den plåga som flickorna utsätts för.

- Det var vid den belgiske kungen Baudouins begraving 1993, säger hon. Längst fram på vänster sida i kyrkan satt familjen och de närmaste anhöriga och längst fram på höger sida satt tre kvinnor. Jag funderade över vilka kvinnorna kunde vara och tänkte att de kanske var sjuksköterskor som vårdat honom. Jag fick sedan veta att de tre kommit från Filippinerna och att de sökt arbete i Belgien. Men arbetet visade sig vara prostitution, de blev fråntagna sina pass och hölls som fångar. De våldtogs och förnedrades. Till sist lyckades de fly och kungen gav sedan stöd till den mordhotade advokat som agerade för dem och andra utsatta .

ANNONS

Drottningen tycker inte att ordet "förnedring" är tillräckligt för att beskriva vad flickor och unga kvinnor, som de filippinska på den belgiske kungens begravning, upplevt.

- Det räcker inte med förnedring för det ger inte hela bilden, säger hon. Det handlar om kidnappning, trauma, terror, tortyr och ibland död. Det är en så oerhört grym verklighet.

Prinsessan Madeleine berättar om ett mycket starkt möte som hon aldrig kommer att glömma med två unga kvinnor i hennes egen ålder i Ukraina. De hade blivit utsatta för trafficking och talade med darrande röster om vad de upplevt.

- Det är viktigt att komma ihåg att flickor och unga kvinnor som utsätts för trafficking är offer, poängterar hon. Det är på inget sätt något självvalt. De söker i god tro en plats, som till exempel barnflickor, och blir fråntagna sina pass, hålls som fångar, utsätts för sexuellt våld och kan i värsta fall bli mördade.

Det behövs omfattande terapi och stöd för att flickorna, som lyckas fly, skall kunna gå vidare. Det är lätt att falla tillbaka i djup depression. Drottning Silvia säger att det beror en del på kulturen i olika länder hur flickorna tas emot när de kommer hem.

ANNONS

- De kan i vissa fall bli utstötta från sina familjer, påpekar drottningen. Det kan vara oerhört grymt och det finns också en rädsla om flickorna visar sig vara hiv-positiva.

Drottningen berömmer Ukrainas presidentpar för den uppmuntran som Childhoods arbete får i Ukraina och för det engagemang som presidenten och hans fru visar för att motarbeta trafficking. Det är väsentligt att stödet finns "uppifrån".

Prinsessan Madeleine säger att hon vill "dra fördel av den roll jag har ", hon kan som offentlig person påverka inte minst sin egen generation. Hon har börjat sätta ihop en "young group", det vill säga nästa generation som skall arbeta inom Childhood.

- Det är viktigt att också den unga generationen engagerar sig och tar ett socialt ansvar, säger hon.

Drottning Silvia berättar om ett projekt i Moskva där Childhood finns med och stöttar.

- Vi kallar det "Babusjka- brigaden", säger hon. Unga flickor och barn får hjälp på dagcenter där de möter gamla, ensamma kvinnor som inte har några uppgifter i samhället.

Drottningen liknar de gamla kvinnorna vid "vissna blommor" som alkoholiserade och fattiga lever på det som de kan hitta i soptunnor. Dessa " babusjkas" får uppgifter och ny mening med sina liv i dagcentret med de unga flickorna.

ANNONS

Childhood väljer noggrant bland projekt som skall stödjas. I början var drottningen "lite ängslig" för att inte hamna rätt och för att pengarna inte skulle nå fram som det var tänkt . Men nu är hon inte orolig. Det finns rejäl kompetens och erfarenhet inom Childhood.

I St Petersburg är Childhood engagerat i projekt för hiv-positiva mammor och deras barn.

- Mammorna är ofta tonåringar, säger prinsessan. De lämnar bort sina barn eftersom de tror att barnen också är hiv-positiva fastän de inte behöver vara det. De tror att de inte kan ta hand om dem och många gånger blir de bortstötta från familjerna. Mammorna känner att de inte har något val och lämnar barnen på institution. Det blir en dålig cirkel. Här får mammor och barn och hela familjer möjlighet att hålla ihop och vara tillsammans och får stöd och hjälp.

Drottning Silvia säger att mötena med drabbade flickor och barn är svåra och att upplevelserna kan vara besvärliga att bearbeta.

- Men det blir lite lättare av att veta att man faktiskt kan hjälpa och bidra till en förändring, påpekar prinsessan Madeleine.

Prinsessan är också engagerad i stiftelsen "Min stora dag" där svårt sjuka barn får önska sig en speciell upplevelse. Det kan vara ett möte med en känd person eller att få sitt rum omgjort.

ANNONS

- Att få sina önskningar uppfyllda betyder oerhört mycket för dessa barn, säger prinsessan Madeleine.

Drottningen framhåller att det finns många enskilda personer som gör stora insatser i det tysta. Polisen Anders Persson tillhör dem.Han började pussla ihop barnpornografiska bilder efter beslagen vid Huddinge - och Norrköpingshärvorna. 150 barn kunde identifieras och Interpol kopplades in.

- En ung man från Chalmers i Göteborg tog kontakt och visade hur datatekniken kunde användas, säger drottningen.

Det kallas "Net clean" och när någon på ett företag, som är anslutet, söker sig till barnpornografi går larmet direkt till polisen.

- Det är viktigt att min generation också engagerar sig, säger prinsessan Madeleine. För det går att förändra och förbättra.

ANNONS