Polischefen hyllar de som försökte avbryta våldet

Söndagens demonstrationer i Göteborg urartade i upplopp, slagsmål och attacker mot polisen. Samtidigt som kommenderingschefen Teodor Smedius fördömer våldsverkarna, hyllar han människorna som visade civilkurage och försökte att stoppa våldet.
– Det var mycket hemskt som hände igår, men det var också fantastiskt att se de goda krafterna där ute, säger han.