Patient dog på Sahlgrenska – vårdades på fel avdelning

Platsbrist på Sahlgrenska universitetssjukhuset ledde till att en man som sökt vård akut togs till en avdelning där personalen var ovan vid den typen av patienter. Mannen avled och i sin anmälan till Ivo medger sjukhuset bristande rutiner.
– Händelsen belyser att rutinerna måste skärpas, säger chefläkare Per-Olof Hansson.