Det är upp till varje enskild skola att bestämma om den vill vara med i försöket med betyg i årskurs 4. Alliansen i Göteborg vill med det yrkande som antogs av kommunstyrelsen under onsdagen signalera att de har kommunens stöd om de gör det.
Det är upp till varje enskild skola att bestämma om den vill vara med i försöket med betyg i årskurs 4. Alliansen i Göteborg vill med det yrkande som antogs av kommunstyrelsen under onsdagen signalera att de har kommunens stöd om de gör det.

Partierna djupt oense om tidiga betyg

En djupt oenig kommunstyrelse ställer sig positiv till försök med betyg i årskurs 4. Men beslutet ligger hos de enskilda skolorna.

ANNONS

För två år sedan enades regeringen och alliansen om att öppna för försök med betyg i årskurs fyra. Försöken ska omfatta 100 skolor, med start i höst. Tanken är att de enskilda skolorna ska få anmäla sitt intresse att vara med.

Med intresset har hittills varit magert. En enkät Ekot i Sveriges Radio genomförde visar att endast två av landets 20 största kommuner är intresserade av att delta. Även i Göteborg har intresset från skolorna varit måttligt.

"Skickar signaler till skolorna"

Kommunalrådet Helene Odenjung (L) tror att det beror på att de styrande rödgröna partierna signalerar att de tycker illa om betyg.

– De har varit väldigt tydliga med att de inte tycker att det inte är en bra idé. Det skickar signaler ut till skolorna att det inte är någon idé att de anmäler sig. Därför vill vi som skolhuvudman visa att vi inte motsätter oss att man deltar, utan tvärtom, säger hon.

ANNONS

Ulf Kamne, kommunalråd (MP), tycker att Alliansens yrkande om att slå fast att staden är positiv till att delta i betygsförsöken har "en desperat underton".

– Det är väl lite snopet för Liberalerna att det inte är så många skolor någonstans i Sverige som är intresserade. Nu försöker de skrämma fram skolor eftersom det inte kommer några frivilliga, säger han.

Enligt Helene Odenjung är det viktigt med tidiga betyg för att så tidigt som möjligt upptäcka elever i behov av stöd. Medan Ulf Kamne menar att det är något som lärarna klarar av att göra redan i första klass, utan betyg.

Tolkar samma text tvärtom

Både två stödjer sig på den utvärdering av betyg i årskurs 6 som Skolverket nyligen genomförde – och som de tolkar helt olika.

– Den visade att man får större fokus på kunskap och att lärarna märker att eleverna är mer motiverade, säger Helene Odenjung.

– Det visade att tidiga betyg skapar ökad stress och motverkar motivation hos dem som behöver mer stöd, säger Ulf Kamne.

Efter votering röstade kommunstyrelsen igenom Alliansens förslag. Nu går frågan vidare till kommunstyrelsen. Oavsett vilket beslut som fattas där, så är det upp till skolorna att visa sitt intresse. Den enda praktiska skillnaden blir att de kan få hjälp av stadsledningskontoret med sin ansökan.

ANNONS
ANNONS