Omtalad vårdmodell för gravida ska testas i Göteborg

Samma team av barnmorskor före, under och efter förlossningen. Den omtalade arbetsformen ”caseload midwifery” ska nu testas i regionen.
Politikerna är överens om att dra igång ett pilotprojekt likt ”Min barnmorska” som drivits på Karolinska i Huddinge.
– Det här kommer kraftigt att förbättra vården för gravida kvinnor, säger Madeleine Jonsson (MP).