Nyanlända barn fick sämre vård – sjuksköterska anmäld till Ivo

En sjuksköterska på en barnavårdscentral i Göteborg misstänks ha brustit kraftigt i sin vård av nyanlända barn. Nu anmäler arbetsplatsen sjuksköterskan till Ivo.
– Det är djupt beklagligt, säger chefläkaren på den aktuella vårdcentralen.