En ny forskningsstudie vid Göteborgs Universitet har upptäckt att Sahlgrenskas avloppsvatten gynnar utvecklingen av multiresistenta bakterier.
En ny forskningsstudie vid Göteborgs Universitet har upptäckt att Sahlgrenskas avloppsvatten gynnar utvecklingen av multiresistenta bakterier. Bild: DANIEL STILLER

Nya resistenta bakterier kan växa till sig i SU:s kloaker

Forskare vid Göteborgs universitet har upptäckt en ny grogrund där nya varianter av resistenta bakterier ostört kan växa till sig – i Sahlgrenskas avloppssystem.
– Det är oroande, säger professor Joakim Larsson.

ANNONS
|

En mycket liten del av allt vatten som renas vid landets kommunala reningsverk kommer från landets sjukhus. Avloppsvattnet innehåller höga halter antibiotika men när det blandas med den stora mängden hushållsvatten i reningsverken sjunker koncentrationen markant.

Till skillnad från andra länder renas inte sjukhusvatten i Sverige. En förklaring är att det är hushållens avloppsvatten som innehåller den största mängden läkemedelsrester.

Första studien av sjukhusavlopp

LÄS MER: Antibiotikaresistenta bakterier – den tysta hälsokatastrofen

LÄS MER: Expertpanel ska hejda resistenta bakterier

Joakim Larsson är professor vid Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet och specialist i infektionssjukdomar.

– När sjukhusvattnet tillsammans med hushållens avlopp lämnat Ryaverket här i Göteborg ser vi ingen effekt av antibiotikan alls. Jag har alltid sagt att det räcker att vattnet renas på samma ställe som hushållsvattnet och att vi inte behöver separata reningsverk vid sjukhusen, säger han.

ANNONS
Joakim Larsson, professor vid Göteborgs universitet.
Joakim Larsson, professor vid Göteborgs universitet. Bild: Fotograf Johan Wingborg

Men nu tvingas han och forskarkollegorna vid Göteborgs universitet att tänka om efter ett oväntat fynd i Sahlgrenskas avloppsrör. Den nya studien visar att sjukhusets avloppsvatten, med relativt hög koncentrationen av antibiotika, skapar en grogrund för utveckling av nya resistenta bakterier.

– Att antibiotika inte längre fungerar på bakterieinfektioner är ett växande problem i världen och fler och fler dör av detta. Nu har vi har hittat en ny miljö, som vi inte kände till tidigare, där arter av bakterier kan byta dna med varandra och bli mer resistenta. Vår studie är den första som har visat detta och det är oroande, säger Joakim Larsson.

Analyser vid andra sjukhus väntar

LÄS MER: Nyupptäckt gen kan slå ut antibiotika

Nästa steg är att analysera det orenade avloppsvattnet vid andra svenska sjukhus och ytterligare kartlägga vilka antibiotika eller andra antibakteriella ämnen som kan vara orsaken.

– Det finns massa olika sorters antibiotika som kan samverka med varandra och vi kanske inte ens ha mätt de mest viktiga och det måste vi undersöka nu. Vi ska också involvera sjukvården och folk som är duktiga på reningsteknik, säger han.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environment International.

ANNONS