Bostadsbolagets fastighet i Rannebergen som var på väg att säljas till Victoria Park.
Bostadsbolagets fastighet i Rannebergen som var på väg att säljas till Victoria Park. Bild: Adam Ihse

Nya direktiv till Framtiden minskar insyn

Affärer som den om fastigheterna i Rannebergen kommer inte att behöva tas av kommunfullmäktige i fortsättningen. Det beslutade fullmäktige på torsdagen.

ANNONS

Försäljningen av ett antal lägenheter i Rannebergen till Victoria Park avbröts abrupt i förra veckan. Men affären tog ändå stor plats på fullmäktigesammanträdet på torsdagen.

Ett ärende handlade om nya ägardirektiv för AB Framtidens dotterbolag – och där fanns förslaget om att plocka bort en skrivning om att eventuella försäljningar av fastigheter ska passera via fullmäktige.

Vill ha insyn

Johan Zandin (V) konstaterade att om den skrivningen inte funnits under förra året, så hade försäljningen till Victoria Park blivit klar redan i oktober och yrkade på att skrivningen skulle vara kvar.

– Vad har vi lärt oss av den historien? Jo, hur viktigt det är att vissa frågor kommer upp i offentligheten i tid, sa Johan Zandin.

ANNONS

Även Vägvalets Theo Papaioannou argumenterade för att kommunfullmäktige även i framtiden ska godkänna AB Framtidens eventuella försäljningar.

– Jag vill ha transparens och insyn. Jag förstår inte varför ni vill ta bort den här skrivningen, sa han.

Roshan Yigit (S) menade att den nya skrivningen inte skulle innebära någon förändring för affärer som den i Rannebergen.

– Om det är över en viss beloppsnivå eller av principiell beskaffenhet ska det lämnas över till kommunfullmäktige även framöver.

Rannebergsaffären "för liten"

Enligt Daniel Bernmar (V) stämmer inte det: Rannebergsaffären var för liten för att automatiskt hamna i fullmäktige. Av principiella skäl vill han dessutom att alla fastighetsförsäljningar ska avgöras i fullmäktige.

– Jag vill att det är de folkvalda som säljer någons hem, ingen annan, säger han.

Ann-Sofie Hermansson (S) försvarade förslaget till de nya reglerna och menar att bolagsstyrelserna, och de av fullmäktige utsedda representanterna som sitter där, klarar av att fatta den här typen av beslut.

– Jag vänder mig mot att man talar om beslut i slutna rum. Det är valda representanter som sitter där, säger hon.

Efter en lång och intensiv debatt röstade kommunfullmäktige igenom de nya ägardirektiven, utan den gamla skrivningen, med röstsiffrorna 48 mot 32.

ANNONS