Nu ska p-platserna på Saltholmen bli fler

Skärgårdsborna kan få fasta p-platser på Saltholmen. Dessutom vill politikerna att båtuppställningsplatser görs om till p-platser för de boende.
– Om vi inte skapar förutsättningar för folk att leva och verka i Skärgården kan vi heller inte skapa förutsättningar för turismen, säger kommunalrådet David Lega (KD).