Notan växer för GU:s forskningsfartyg

I april skulle kungen ha döpt universitetets nya forskningsfartyg vid Eriksberg i Göteborg. Men nya Skagerak för 127 miljoner var inte klar och monarken fick avbokas. Nu kräver det polska varvet nästan 35 miljoner extra. Universitet vägrar betala.

ANNONS
|

Universitetets gamla forskningsfartyg Skagerak har tjänat ut sin roll och ska skrotas. 2013 beställde Göteborgs universitet ett nytt fartyg hos det polska varvet Nauta i Gdansk. Leveransdatum sattes till den 15 maj 2015 men bygget är två år försenat och inte klart än.

Michael Johansson är förste fartygsinspektör vid Transportstyrelsen och ansvarig för att kontrollera att universitetets fartyg håller måttet, inte minst ur miljö- och säkerhetsperspektiv. Det officiella leveransdatumet är för närvarande den 30 juni men enligt honom kommer inte varvet kunna hålla tidtabellen den här gången heller.

– Jag fick mejl i veckan och det datumet är nu ändrat. Mellan den 10 juli och 14 juli ska båten ligga i torrdocka för att målas om. Sedan ska båten provköras två dagar, vilket jag tycker är lite för kort tid. Provprogrammet innehåller mängder av moment, säger han.

ANNONS

I normala fall brukar han ha semester på sommaren men i år offrar han sin ledighet för att inte försena bygget ytterligare.

Inne på sluttampen

På torsdag träffas företrädare för universitet och varvet för att diskutera det fortsatta arbetet.

– Vi är inne på sluttampen och jag känner mig ansvarig för att båten ska bli klar. Det är svårt att lämna över arbetet till en kollega som aldrig tidigare varit inblandad och jag vill göra ett gott jobb.

Hittills har Michael Johansson haft närmare 200 anmärkningar på fartyget, varav ett 70-tal ännu är öppna. Enligt honom är det inget ovanligt att varvet låter bli att förtesta sina installationer. Vid ett tillfälle tillkallades han för att kontrollera en vattentät dörr. Testet visade att dörren läckte vilket varvet enkelt hade kunnat upptäcka och åtgärda själva före inspektionen.

– Jag tycker själv att den här förseningen är för djävlig, det är mycket dubbeljobb här som tar tid. Jag hoppas verkligen att båten är leverad senast i oktober, säger han.

Enligt uppgift till GP vann Nauta upphandlingen på grund av att varvets prislapp var markant lägre än konkurrenternas. Prislappen landade på drygt 127 miljoner kronor, varav fyra femtedelar är utbetalda.

Toppmodernt bygge

Fartyget är ett komplext bygge med toppmodern forskningsutrustning ombord och varvet har inga tidigare erfarenheter av liknande bygge. Elisabet Ahlberg är dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten och ordförande i styrgruppen för fartygsbygget.

ANNONS

– Av det vi kunde se då, hade Nauta också ett bra anbud kvalitetsmässigt, säger hon.

När fartyget sjösattes upptäcktes dock att båten var för tung och låg för djupt i vattnet, långt under det så kallade fribordsmärket. Enligt Michael Johansson använde varvet sig av överdimensionerat material av stål, tvärtemot vad specifikationen från början sa.

– Man behöver ju inte lägga tjocka durkplåtar av stål i maskinrummet när det exempelvis finns aluminium och plåtar av tunnare stål, säger Michael Johansson.

För att återställa fartygets flytkraft tvingades varvet förlänga farkosten med drygt tre meter till en kostnad av nästan 35 miljoner kronor. Av skrivelser framgår att Nautas uppfattning är att detta berodde på omständigheter utanför varvets kontroll. Mot den bakgrunden kräver företaget att universitetet står för kostnaden men den dörren är stängd.

– Vi ämnar inte betala eftersom vi anser att varvet bär ansvaret för att det blev fel, säger Elisabet Ahlberg.

Nobbat krav på extra ersättning

Universitetet har hittills nobbat kravet på extra ersättning för skadegörelse av generatorer som skedde på varvet. Händelsen är polisanmäld i Polen. Två dagars ösregn som förhindrade visst arbete bedöms som en omständighet som varvet inte kunnat påverka och godkänns därför. För förseningen får också varvet betala 380 000 kronor i månaden för de kostnader universitetet har för berörd personal.

ANNONS

Hur gör ni om varvet aviserar att det saknas pengar och inte kan bygga klart forskningsfartyget?

– Det är en hypotetisk fråga som vi får hantera om den skulle komma upp, säger Elisabet Ahlberg.

Förhoppningen är att fartyget når Fiskebäck under hösten men universitetet vågar inte boka hovet igen förrän farkosten är helt godkänd och klar. Nauta har avböjt att kommentera fartygsbygget och hänvisar till Göteborgs universitet.

Under hösten ska köpet granskas av GU:s internrevisor på uppdrag av universitets styrelse.

Fartygsfakta

Det nya fartyget ska också heta Skagerak som sin föregångare.

Fartyget är 49 meter långt, 11 meter brett och väger ca 1000 ton med en maxfart på drygt 12 knop.

Besättningen ska bestå av 5 personer och ha plats för 16 forskare och studenter.

Driften av fartygets ska skötas av Northern Offshore Services i Fiskebäck där fartyget ska ha sin hemmahamn. Dygnskostnaden ligger på 85 000 kronor, exklusive bränsle.

ANNONS