Nordost kan få en egen Plikta-lekplats

I Bergsjön finns stadslantgården Galaxen som redan i dag är ett välbesökt utflyktsmål. I en kompletteringsbudget som också innehåller satsningar på barnfamiljer föreslår det rödgröna styret att området kompletteras med en ny stor besökslekplats i stil med Plikta i Slottsskogen.
– Det behövs verkligen fler sådana lekplatser och det känns som att Galaxen är en väldigt bra placering, säger kommunalrådet Karin Pleijel (MP).

ANNONS
|

Efter beslutet om Göteborgs kommuns budget i höstas har det rödgröna styret drivit igenom två kompletteringsbudgetar. Den första som kom tidigare i år låg på 200 miljoner kronor som gick till skolan och förskolan.

Den andra kompletteringsbudgeten som kommunstyrelsen antog på onsdagen är lite mindre, 45 miljoner kronor, och riktar sig framför allt till barnfamiljer.

– Den här kompletteringsbudgeten håller fokus på barnen i stora delar och att få ett mer jämlikt Göteborg med fokus på de barn som har fått det tuffare på många olika sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S).

Satsningar på meningsfull fritid

En av satsningarna är på stadslantgården Galaxen i Bergsjön som får ett tillskott för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. 500 000 kronor avsetts också för att göra en förstudie om en ny utflyktslekplats i anslutning till gården.

ANNONS

Hur stor lekplatsen blir eller vad den ska ha för inriktning är frågor som ska tas upp i förstudien. Men att den ska gå att likna vid den stora lekplatsen Plikta som ligger i Slottsskogen är politikerna tydliga med.

– Vi har ju till exempel valen på Plikta och vi har kasernerna i Kvibergsparken som ju är väldigt, väldigt populära så det behövs verkligen fler sådana lekplatser och det känns som att Galaxen är en väldigt bra placering, säger kommunalrådet Karin Pleijel (MP).

Vill se en ny fritidsbank

En annan verksamhet politikerna vill se mer av är Fritidsbanken. Sedan några år tillbaka finns en i Västra Frölunda där göteborgare kan låna gratis fritidsutrusning som fotbollsskor, skidor och hockeyutrustning. Nu vill politikerna ha en fritidsbank även i Nordost och satsar därför 2,5 miljoner extra på verksamheten.

– Den i Frölunda har blivit en succé och nu vill vi få till en också i Nordost. I samma ögonblick som om vi hittar en lämplig lokal så kan det gå att starta upp, säger Daniel Bernmar (V).

Den enskilt största summan läggs på drogförebyggande insatser, varav åtta miljoner går till åtgärder i skolan. Till exempel sökinsatser med narkotikahund, kurser för föräldrar och avgiftsfria urinprov.

En annan stor post (8 miljoner kronor) läggs på att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på framförallt cykelbanor och i kollektivtrafiken.

ANNONS

Oppositionen vill ge allt till förskolan

Oppositionen är kritiska och menar att styret inte prioriterar de stora problem som finns i Göteborg. M, L, KD och D berättar att de har ett eget förslag som de kommer att lägga i kommunfullmäktige där hela kompletteringsbudgeten på 45 miljoner kronor går till förskolan.

– Det är en akut situation där barnen blir lidande när vänsterstyret tvångsförflyttar våra förskollärare. Det är en helt ohållbar situation, säger oppositionsrådet Axel Josefson (M).

Jonas Attenius försvarar de rödgrönas prioritering med att man i den första kompletteringsbudgeten satsade stort på både förskolan och skolan med extra tillskott på 100 miljoner till vardera nämnd.

– Det är inte mer än tre månader sedan vi stod och presenterade det. Och det var en väldigt stor satsning. Sen det finns det också en liten summa här på fyra miljoner som går till att täcka de ökade matkostnader som vi ser i förskolan.

Han anser också att det finns en underfinansiering av välfärden som grundar sig på regeringens ovilja att hjälpa kommunerna.

– Vi har verkligen gjort vad vi kan men det finns en grundläggande problematik i Sverige och det lyfter vi ofta med regeringsföreträdare.

Beslut om kompletteringsbudgeten kommer att fattas av kommunfullmäktige.

ANNONS

Andra satsningar i de rödgrönas kompletteringsbudget

• 3,3 miljoner kronor satsas på skolskjuts till och från fritids för barn med funktionsnedsättning. Tidigare har de bara haft rätt till skjuts till skolan.

• Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd tilldelas mellan två och fyra miljoner kronor vardera för att att testa om till exempel arbetstidsförkortning kan göra arbetsplatserna mer attraktiva.

• Fem miljoner avsätts för att betala ut habiliteringsersättning även under semestern till personer som har daglig verksamhet.

• Göteborg & Co får 300 000 kronor för att utveckla platsen kring kranarna i Göteborgs inre hamn så att den blir tillgänglig för göteborgare och turister.

ANNONS