Minor från världskrigen – utanför Göteborgs skärgård

När världskrigen rasade placerades tusentals minor ut i Västerhavet. Flera av dem ligger fortfarande kvar utanför den göteborgska skärgården.
– Ingen av dem är aktiva, men det finns en risk att de detonerar, säger Roger Edfors, minröjningsexpert vid Försvarsmakten.