Mikael Thörn: Ett svek mot barn som vågar berätta

Varje år förs flera barn utomlands mot sin vilja, trots att både socialtjänsten och skolan kan ha känt till risken.
Att barn som vågar berätta att de blir utsatta för våld eller hedersförtryck inte skyddas av myndigheter kan skicka ut fel signaler till andra barn. Det säger Mikael Thörn på Jämstäldhetsmyndigheten.
– Om barnet vågar berätta och inte får hjälp så blir det ett svek, säger han.