Liseberg sålde giftiga barnväskor

Göteborgs stad testade produkter av mjukplast riktade till barn. Två av dem var från Liseberg och Naturhistoriska museet och visade sig innehålla farliga gifter. Men eftersom de inte klassas som leksaker, utan "modeaccessoarer för barn", är de tillåtna på marknaden.

ANNONS
|

En barnväska som såldes på Lisebergoch en regnmössa i barnstorlek från Naturshistoriska museet visade sig innehålla höga halter av det giftiga ämnet DEHP, när miljöförvaltningen testade dem. Det är ett kemiskt ämne som bland annat används som mjukgörare i plast. Får man det i sig kan det skadafortplantningsförmågan.Detär förbjudet i alla leksaker, eftersom barn då kan stoppa produkten i munnen och få ämnet i sig. Men inte i väskan och regnmössan som Göteborgs stad testade, eftersom de räknas som"modeaccessoarer för barn".

– Lagstiftningen känns lite absurd. Ett barn kan väl lika gärna stoppa det i munnen som en leksak, sägerKarin Kruse, miljöinspektör inom Göteborgs stad.

ANNONS

Samma mängd i leksaker olaglig

Tidigare har Göteborgs stad testat produkter som riktar sig till barn inom detaljhandeln, till exempel från leksaksbutiker. Den här gången testades istället saker som säljs från ställen som inte är direkt förknippade med detaljhandeln. Som turistattraktioneroch butiker på museum. Av de 17 produkter som samlades in och testades innehöll två varor farliga kemikalier.En plastväska från Liseberg innehöll 18 procent DEHP och en regnmössa från Göteborgs Naturhistoriska Museum innehöll 23 procent. Gränsvärdet för leksaker går vid 0,1 procent.

– Detta är i första hand producentens ansvar. Men alla led har ett ansvar. Hade det varit en leksak hade det blivitåtal mot de som säljer produkterna,sägerKarin Kruse.

Varorna bortplockade ur sortimentet

Efter att ha tagit del av analysresultaten har både Liseberg och Naturhistoriska museet plockat bort produkterna ur sina sortiment. Varorna är fortfarande tillåtna på marknaden, eftersom de inte klassas som leksaker.

–Eftersom det är ett barnplagg har vi valt att ta bort den eftersom vi vill hålla en hög säkerhetsstandard för det vi säljer i butiken, sägerHans Peter Dahlgren, museichef på

Göteborgs Naturhistoriska museum.

Även Liseberg anser att de har ett ansvar som sträcker sig längre än lagstiftningen.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och vi vill naturligtvis inte ha produkter i vårt sortiment som innehåller otillåtna eller farliga ämnen, säger Julia Vasilis, informationschef på Liseberg i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS