Landshövdingehus i Kville kan rivas – trots stort kulturvärde

Nästan ett helt kvarter landshövdingehus i Brämaregården hotas av rivning. Trots att de bedöms ha stor kulturell betydelse har stadsbyggnadsförvaltningen beviljat rivningslov.
– Att riva landshövdingehus ska verkligen vara sista utvägen, säger Johannes Hulter (S).