En ambulanssjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, för ovidkommande uppgifter i patientjournal och bristfällig bedömning av patienttillstånd.
En ambulanssjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, för ovidkommande uppgifter i patientjournal och bristfällig bedömning av patienttillstånd. Bild: Måns Langhjelm

"Kulturell svimning" var hjärnblödning

Enligt sjuksköterskan låg patienten ner på golvet och "spelade medvetslös" och "kved". I själva verket hade mannen drabbats av en hjärnblödning hemma i sin bostad.

ANNONS

Nu får sjuksköterskan allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo som också kritiserar akuten på Östra sjukhuset för flera brister.

När mannen drabbades av hjärnblödning befann han sig hemma tillsammans med sin hustru. Han hade dagen dessförinnan skadat huvud och nacke under en fotbollsmatch. Ambulans tillkallades till platsen men slutsatsen blev att han inte var så allvarligt skadad att han behövde sjukhusvård. Under kvällen förvärrades huvudvärken.

"Svimmar under samtalet"

Av dokumentation från SOS Alarm framgår att larmet bedömdes som prio ett:

/.../ skadade sig under fotbollsmatchen under gårdagen. Smärtan har tilltagit sedan igår. Nacksmärtor, mår illa, har kräkts. Snabb andning. Huvudvärk. Svimmar av under samtalet, reagerar inte på tilltal eller skakningar, smärtstimulans./.../

ANNONS

Vid ankomsten informerades ambulanspersonal också av mannens hustru om vad som hänt på gårdagens fotbollsmatch. Efter bedömningen fick hustrun, enligt Ivo, då muntligt besked av den aktuella sjuksköterskan att mannen överdrev och låtsades vara sjuk. Något som också framgår av akutjournalen där det står att mannen "ligger ner och spelar medvetslös" och att tillståndet betecknas som "kulturell svimning".

Enligt Ivo saknar ovanstående bedömningar medicinsk grund och borde aldrig ha stått i en journal. Enligt lagen ska en patientjournal enbart innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård. Sköterskan får också kritik för att inte ha följt gällande rutiner för bedömningar i fall som mannens. Sjuksköterskan skriver i sitt yttrande till myndigheten att denna inte på något sätt uppfattade patienten som medvetslös eller avsvimmad då patienten själv ska ha kunnat gå med stöd ner till ambulansen.

Nedprioriterades på akuten

Enligt Ivo ledde bedömningen till att patienten nedprioriterades på akuten och att rätt diagnos och vård fördröjdes. Mannen tillstånd förvärrades på sjukhuset och en försenad röntgen visade att mannen hade fått en hjärnblödning.

Sjukhuset konstaterar i sin internutredning att mannen drabbats av en allvarlig vårdskada och anmälde fallet till Inspektionen för vård och omsorg.

I sitt beslut kritiseras sjukhuset för att inte ytterligare ha undersökt mannen i väntan på läkarbedömningen utan enbart gått på ambulanssjukvårdens journalanteckningar.

ANNONS
ANNONS