Kulturell svimning var hjärnblödning – regionen fälls för diskriminering

Enligt ambulansen låg mannen på golvet och ”spelade” medvetslös. I själva verket hade han en kraftig hjärnblödning. I en dom fälls nu Västra Götalandsregionen för att ha diskriminerat patienten.
– Jag känner en enorm lättnad, säger änkan.

ANNONS
|

Fallet har väckt stor uppmärksamhet på grund av uttrycken i mannens journal där ambulanssjuksköterskan bland annat skrev att mannen ”ligger på golvet och spelar medvetslös” och att det kan handla om ”kulturell svimning”.

I mars hölls en sex dagars förhandling mellan Diskrimineringsombudsmannen och Västra Götalandsregionens juridiska ombud med omfattande redovisning från båda sidor. Tingsrättens datum för domen har flyttats fram två gånger men på onsdagen kom domen.

"Alla måste få en säkert vård”

Nu slår alltså Göteborgs tingsrätt fast i sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering då rätt diagnos och vårdinsatser fördröjdes på grund av mannens etniska tillhörighet.

Lisbet Boberg är rådman och en av domarna i målet i den unika domen.

ANNONS

– Vi har inte hittat några liknande domar vad gäller diskriminering inom vården på det sätt vi slår fast i vår dom. Men vi konstaterar också att det inte har handlat om en avsiktlig diskriminering men att mannens etnicitet har beaktats när hans medvetandegrad och vårdbehov har bedömts, säger hon.

LÄS MER: ”Kulturell svimning” var hjärnblödning – får kritik av Ivo

För änkan och hennes två barn, släkt och vänner är väntan nu över.

– Vilken enorm lättnad, jag saknar nästan ord. Min förhoppning är att Sahlgrenska nu tar till sig av kritiken och inte bara slår ifrån sig. Alla måste få en säker vård, oavsett bakgrund och Sahlgrenska måste nu ta avstånd från personer med värderingar som påverkar vården, säger änkan.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, betraktar domen som en stor framgång.

– Det viktigaste för änkan och oss var att visa att detta var en fråga om diskriminering. Rättens slutsats är en mycket viktig framgång för oss och en påminnelse om att diskriminering kan förekomma inom vården och att vårdgivare har ögonen öppna för den här typen av avvikelser, säger Martin Mörk enhetschef vid myndighetens processenhet.

Martin Mörk, enhetschef vid DO:s processenhet.
Martin Mörk, enhetschef vid DO:s processenhet. Bild: Dalila Dorai

Innan den aktuella dagen den 19 november, 2017, hade mannen, en läkare i 30-årsåldern, skadat nacke och skuldra vid en fotbollsmatch med en huvudvärk som förvärrades under dygnet. Mannens vitala värden var dock vid kontroll i bostaden normala och ambulanspersonalen ska inte ha uppfattat något som tydde på hjärnblödning.

ANNONS

Avled två år senare

Så här har ambulanssjuksköterskan tidigare sagt i en artikel i GP om uttrycket ”kulturell svimning”:

– Varenda en som har jobbat inom ambulanssjukvården i Göteborg vet vad det är för någonting. Men i det här fallet hade mannen en hjärnblödning som jag misstolkade och att diskutera uttrycket mot den bakgrunden känns så totalt fel. Men har du inte sett filmer med kvinnor i grupp som lägger handen på pannan och bara svimmar? Eller flickvänner som plötsligt spelar medvetslösa när pojkvänner gör slut? Det är en kulturell svimning.

Mannen fick svåra hjärnskador och hämtade sig aldrig. Efter månader av sjukhusvistelse avled han i hemmet i augusti 2019. Paret hade då två små barn.

Enligt tingsrättens dom ska Västra Götalandsregionen betala dödsboet 80 000 kronor med ränta sedan den 18 december 2019 till dess att betalning sker. Även änkan ska ha en diskrimineringsersättning på 30 000 enligt samma villkor.

Regionen åläggs också att att stå för Diskrimineringsombudsmannen rättegångskostnader på 1 117 202 kronor, varav huvuddelen utgörs av arvode till DO:s arbete med processen.

Nu har Västra Götalandsregionen tre veckor på sig att överklaga tingsrättens dom.

Lina Kolsmyr är chefsjurist vid Västra Götalandsregionen.

– Vår inställning under rättsprocessen har varit att patienten inte utsatts för diskriminering. Men nu har tingsrätten sammanvägt fakta i ärendet och kommit fram till att mannens etnicitet har påverkat bedömningen av hans vård. Nu får vi gå igenom domen och fundera över om vi ska ta ärendet vidare, säger hon.

ANNONS

LÄS MER:Hennes mans hjärnblödning kallades ”kulturell svimning”

LÄS MER:"Varenda en som jobbar inom ambulansen vet vad kulturell svimning är"

ANNONS