I arbetsmaterialet från Trafikkontoret kan man se hur linbanestationen i närheten av Järntorget kan komma att se ut.
I arbetsmaterialet från Trafikkontoret kan man se hur linbanestationen i närheten av Järntorget kan komma att se ut.

Klartecken: Ett steg närmare en linbana i Göteborg

Under torsdagen fattade Trafiknämnden i Göteborg beslut om att ge Trafikkontoret i uppdrag att påbörja detaljerad förprojektering av den föreslagna linbanan i Göteborg, skriver Trafikkontoret i ett pressmeddelande.

ANNONS

Planerna på en linbana som komplement till kollektivtrafiken i Göteborg har nu tagit ännu ett kliv framåt. I dag fattade Trafiknämnden beslut om att ge Trafikkontoret i uppdrag med att påbörja en detaljerad förprojektering av en linbana i Göteborg.

Samtidigt som uppdraget påbörjas inleds en politisk beslutsprocess angående linbanan som pågår fram till sommaren.

Den första sträckan som är föreslagen kallas Den lila linjen och går mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Sträckan har fyra stationer som även innefattar Lindholmen och Lundby. Linbanan är planerad som ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken och som en möjlighet att korsa bland annat Göta älv och motorleder.

ANNONS

Läs även: Göteborgarna vill ha upp bussarna från marken

– Linbanan ger möjligheter att skapa tvärlänkar och kopplingar mellan stadsdelar som tidigare har varit svåra att få till. Därför ligger detta beslut väl i linje med stadens mål om att bygga samman staden över älven, säger Emma Josefson trafikplanerare på Trafikkontoret i Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

GP har tidigare skrivit om tre linbanestationer som har utretts närmare. Den lila linjens station är tänkt att ligga ett kvarter från Järntorget i riktning mot Masthuggskajen. Byggnaden blir 40 gånger 25 meter stor, två våningar hög och ska placeras mellan två nybyggda torn.

GP har "provåkt" linbanan som ännu inte finns, men som kan bli verklighet i Göteborg tidigast år 2020.

• Tre linjer planeras.

• Den första är lila linjen från Järntorget, över Göta älv till stationerna på Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen som kan vara klar 2020-2021

• Tornen blir cirka 70 meter höga och marschhöjden cirka 40-50 meter

• Turen till Lindholmen beräknas ta 4-5 minuter och till Wieselgrensplatsen 12 minuter

• En ny gondol var 45:e sekund

• Varje gondol erbjuder plats för 25 – 30 stående passagerare, eller ett mindre antal om uppblandat med sittande passagerare, rullstolar, barnvagnar eller cyklar

• Marschfarten är 6 meter per sekund eller cirka 22 kilometer per timme

ANNONS