Jämställdhetsministern om socialarbetarnas upprop: "Väldigt modigt"

Socialarbetares vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp visar på en stark könsmaktstruktur i branschen, menar jämställdhetsminister Åsa Regnér. Hon vill se att kvinnornas arbete får högre status.

ANNONS
|
Under onsdagen publicerades ett upprop som 2440 socialarbetare står bakom. De vittnar om sexuella trakasserier och kränkningar i branschen, och kräver en förändring. Sveriges jämställdhetsminister Åsa Regnér har ansvar för socialtjänsten. – Det här är ett väldigt modigt upprop, säger hon.

Orimlig arbetssituation

Åsa Regnér beskriver socialarbetarna som en starkt kvinnodominerad, kompetent och ofta högutbildad yrkesgrupp. Inte sällan har de stort ansvar och hanterar svåra ärenden som rör utsatta människor. Socialtjänsten har länge haft svårt att rekrytera personal för att arbetssituationen inte upplevts som rimlig, säger Åsa Regnér.

– Faktumet att det har fått fortgå beror på att det är en kvinnodominerad yrkesgrupp. Enligt min mening har man under många år inte satsat tillräckligt på såväl kommunal som statlig nivå.

Vill höja yrkets status

Lösningen stavas högre status för yrket, menar jämställdhetsministern. Hon vill se att socialsekreterares kompetens tas bättre tillvara.

– När någon ska uttala sig om samhällsutveckling är det inte sällan en tung ekonom eller finansanalytiker. Trots att socialsekreterare har till uppgift att hantera svåra samhällsutmaningar på individnivå hör vi sällan en prestigefull socionom uttala sig, säger Åsa Regnér.

ANNONS

Hon lyfter den kommande jämställdhetsmyndigheten som ett viktigt steg i förändringsarbetet. Enstaka insatser och projekt kommer inte förändra ett ojämlikt samhälle i grunden.

– Vi behöver en bred överenskommelse om att detta är stort och viktigt, säger Åsa Regnér.

Kommunpolitiker enas mot trakasserier

I Göteborg har V, S, MP, L, M och KD ställt sig bakom ett förslag om förnyat arbetsmiljöarbete för att motverka sexuella trakasserier. En av initiativtagarna är Jonas Attenius (S), kommunalråd och ordförande i personalutskottet.

– Vi sätter ner foten från politiskt håll och lämnar vidare till professionerna att avgöra hur de bäst kan jobba med frågan, säger han.

Ny kanal för att anmäla sexuella trakasserier

I yrkandet till kommunstyrelsen ges stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram åtgärder mot sexuella trakasserier. Ett förslag är att skapa en ny kanal för att anmäla kränkningar på arbetsplatsen. Ett annat är utbildning av chefer och bättre uppföljning under utvecklingssamtal.

Jonas Attenius menar att det snarare än nya lagar och förordningar krävs en förändring av kulturen på många arbetsplatser.

– Det tar lång tid att förändra ett tankesätt. Men bollen är i rullning, me too har inte passerat någon. Det som sker nu är en revolution, säger han.

ANNONS