Den gamla panncentralen i Frölunda, även kallad Tratten.
Den gamla panncentralen i Frölunda, även kallad Tratten. Bild: Petter Trens

Ikoniska landmärket vid Järnbrott kan räddas

Den klassiska nedlagda panncentralen vid Järnbrott har varit rivningshotad under lång tid. Men nu skissar stadsbyggnadskontoret på planer som skulle kunna innebära att byggnaden blir kvar.
– Vi behöver någon med ekonomiska resurser som kan förvalta den, säger Mari Tastare, planchef på stadsbyggnadskontoret.

ANNONS
|

Den gamla panncentralen vid Marconigatan i Järnbrott, som även går under namnet Tratten, byggdes i början av 60-talet. Men sedan 90-talet har panncentralens roll avvecklats. Göteborg Energi har under lång tid velat göra sig av med verksamheten eftersom den utgör en kostnad och kräver underhåll, och har även sökt rivningslov för den klassiska byggnaden.

Det har också funnits en så kallad avsiktsförklaring mellan Göteborg Energi och kommunala bostadsbolaget Framtiden AB om att riva Tratten för att bygga skola eller bostäder på tomten.

LÄS MER:Klassiska soffan på taket försvinner när huset säljs

Men rivningsplanerna har mött motstånd, bland annat i form av Facebookgruppen "Bevara Tratten i Västra Frölunda", men också internt inom Göteborgs stad.

ANNONS

– Vi svarade stadsbyggnadskontoret att det inte var en bra idé att riva Tratten. Vi anser att objektet har kulturhistoriska värden. Dels genom att spegla den tiden och dels genom att den har ikoniskt värde som till exempel Läppstiftet eller Älvsborgsbron, säger Sanja Peter, bebyggelseantikvarie på Göteborgs Stadsmuseum.

Vill hitta nya användningsområden

Kulturförvaltningen har i flera yttranden formulerat att det vore bra om staden hittade nya användningsområden för den gamla panncentralen. Sanja Peter pekar exempelvis på Lyktan i Kortedala, som också var rivningshotad, men sedan bevarades.

– Det är en robust konstruktion som går att bygga om. Det vore roligt om den fick tillbaka sin tidigare charm då man hade inglasning på bottenvåningen. Den skulle också kunna lysas upp på kvällen, säger Sanja Peter.

Nu verkar frågan ha tagit en ny vändning. I området pågår planering som i framtiden kan innebära en omfattande stadsutveckling. Eventuellt ska också arbetet med en ny detaljplan för skola vid Marconigatan påbörjas i slutet av nästa år.

LÄS MER:Här rivs Hisingens landmärke - för nya bostäder

I planbeskedet för detaljplanen har stadsbyggnadskontoret valt att lämna området kring Tratten utanför detaljplaneområdet, vilket öppnar upp för att byggnaden ska kunna vara kvar, något som GöteborgDirekt var först att skriva om.

– Vi har valt att inte ha med Tratten i vårt planuppdrag för att vi vill ha möjligheten att kunna försöka bevara den, säger säger Mari Tastare, planchef på stadsbyggnadskontoret och fortsätter:

ANNONS

– Vi har gjort bedömningen att den har ett stort kulturhistoriskt värde. Det är en ikonisk byggnad som är är värdefull i stadslandskapet i Frölunda.

I behov av ekonomiska resurser

Frågan som kvarstår är vem som i så fall ska driva verksamhet i byggnaden.

– Vad vi behöver är att det finns någon med ekonomiska resurser som kan förvalta och ha en verksamhet i Tratten, den behöver sannolikt byggas om också, konstaterar Mari Tastare.

Stadsbyggnadskontoret har gjort en kartläggning av hur byggnaden ser ut på insidan och det kulturhistoriska värdet. Men vilken typ av verksamhet som skulle kunna ta plats i den ikoniska byggnaden är ännu oklart.

– Jag har ingen tanke om vem som skulle kunna driva den och jag har inte tittat på vad man kan ha för verksamhet där. Det kan säkert vara både kommunal och privat, det beror på villkoren och vad det kostar.

LÄS MER:Lista: Göteborgs 10 högsta byggnader

Hittills har ingen intressent gett sig till känna.

– Det är ingen som har sagt att de har förutsättningarna som krävs. Men vi har heller inte uppdraget att göra den här detaljplanen ännu, så det är lite för tidigt att starta upp en sådan utredning, säger Mari Tastare.

ANNONS