”Hotet var riktat mot hela GP”

ANNONS
|

Efter en rättegång på tingsrätten i Göteborg i förra veckan följde de tre kvinnorna efter GP:s kriminalreporter Per Sydvik när han till fots tog sig till GP-huset vid Polhemsplatsen. De hotade honom och försökte ta ifrån honom hans anteckningar och annat material.

I GP-husets entré uppstod tumult och kvinnorna hotade att skjuta en receptionist. Polis tillkallades och de tre kvinnorna greps på platsen.

Rättegången Sydvik bevakat gällde två brottsbelastade bröder, yngre syskon till en av kvinnorna, 22 år gammal. De andra kvinnorna var 14 respektive 16 år gamla.

Kammaråklagare Göran Hansson har rubricerat gärningarna som ofredande, olaga hot och försök till stöld.

ANNONS

Det räcker inte, anser GP:s chefredaktör Jonathan Falck:

–Hotet hade en bredare avsikt än att skrämma den enskilde journalisten. Hotet var riktat mot hela GP med syfte att få oss att avstå publicering.

I ett brev till åklagaren hävdar därför GP:s advokat Christina Berggren att brottsrubriceringen i stället, eller åtminstone alternativt, borde vara brott mot medborgerlig frihet. Det senare är ett så kallat högmålsbrott som kan ge upp till sex års fängelse, alltså en långt mycket strängare straffskala än för de brott åklagaren hittills nämnt.

Jonathan Falck motiverar varför han tycker brottet bör rubriceras som brott mot medborgerlig frihet:

–Här handlar det om att utöva olaga hot med uppsåt att stoppa nyhetsförmedling, påverka den allmänna åsiktsbildningen och därmed sätta yttrandefriheten i fara.

Justitiekanslern och Riksåklagaren har tidigare sagt att rubriceringen brott mot medborgerlig frihet bör kunna användas oftare, i synnerhet vid hot mot journalister och medier. Kopior av brevet till åklagaren i Göteborg har skickats även till JK och Riksåklagaren.

Hur har ni agerat efter den här händelsen?

–Vi har vidtagit de mått och steg som krävs, dels för att skydda våra medarbetare, dels för att trygga våra fortsatta publiceringar, säger Jonathan Falck.

Den som utövar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.

Brottsbalken 18:5

ANNONS