Historisk miljösynd ger framtida huvudvärk

Populära Brudaremossen är ett potentiellt farligt område, inte bara för miljön. Det gamla sopberget har redan orsakat en helt osannolik dödsolycka.
Först om 100 år kan kommunen kanske sluta övervaka den gamla deponin. Fram till dess måste området lappas och lagas. Annars kan dricksvattenförsörjningen för Göteborg hotas.
Nu finns det dessutom planer på att att kanske lägga mer massor här. Kan det som blir över från stadens stora byggen ge Brudarebacken bättre branter?