Här kan ”Nya feskekörka” ligga

En sjunkande hamnplan hårt drabbad av översvämningar kan i framtiden ersättas av en helt ny stadsdel med fiskerinäringen i centrum som turistmål. Visionen har tagits fram av stjärnarkitekten Gert Wingårdh på uppdrag av flera aktörer i Göteborgs fiskhamn.
– Detta kan bli den moderna Feskekörka med större trovärdighet, säger Wingårdh.