Här är det farligast att cykla i Göteborg

Cykelsäsongen är här, och därmed också cykelolyckorna, som har ökat stadigt under de senaste åren. Nu tipsar Göteborgs cykelpolis om hur du säkrast tar dig fram på två hjul och berättar om platserna i staden där det gäller att vara extra varsam.

ANNONS

Thomas Åsenlöf är Göteborgs enda cykelpolis. Han trampar dagligen runt på stadens gator och kontrollerar att cyklisterna håller sig till de gällande reglerna. Och han upplever att allt fler har börjat cykla under de senaste åren.

- Vi såg en ökning när trängselskatten infördes, och lånecyklarna har också bidragit, säger Thomas Åsenlöf.

Hans teori är att trängselskatten, kommunens lånecyklar "Styr och ställ" och den ökade försäljningen av elcyklar har gjort att många som tidigare inte har cyklat nu har börjat. Som cykelentusiast gläds han åt utvecklingen men som polis är han orolig.

ANNONS

- Lånecyklarna är en jättebra idé, och elcykeln är en fantastisk grej, men det finns en baksida också. Många ovana börjar cykla, och de kör ibland lite hur som helst, säger Thomas Åsenlöf.


  Thomas Åsenlöf. Bild: Hannes Ojensa.
Thomas Åsenlöf. Bild: Hannes Ojensa.

Förra året var antalet skadade i cykelolyckor i Göteborg färre än året innan, men i ett längre perspektiv har det ökat. Enligt Transportstyrelsens databas Strada skadades 379 personer 2011. 2015 var siffran 475. Redan i år har 44 personer skadats, och då har cykelsäsongen bara börjat.

De allra flesta av olyckorna är singelolyckor och de vanligaste regelbrotten som Göteborgs cyklister gör sig skyldiga till är enligt Thomas Åsenlöf att köra mot rött, att köra mot enkelriktat och att köra på trottoarer.

- Där cykelbana finns ska den användas. Annars ska man cykla på vägen. Ingenstans i Sverige är det tillåtet att cykla på trottoarerna, säger han.

Att cykla på fel plats innebär en fara för både cyklisten själv, och för fotgängare och bilister. Och hans viktigaste tips för att hålla sig säker i trafiken är helt enkelt att följa regler, skyltar och trafikljus. Men det finns också andra saker att tänka på, och det gäller själva utrustningen.

ANNONS

- Se till att ha en bra hjälm. Och bär handskar, även på sommaren. Om du ramlar utan handskar kan du skrapa upp hela handleden.

Han tipsar också om att se till att belysningen på cykeln fungerar, och att regelbundet kontrollera cykelns bromsar och däck.

- Bromsarna blir lätt utslitna efter några år, framförallt om cykeln stått utomhus under lång tid. Kolla också så att det inte sitter glasflisor i däcken. De kan orsaka punktering om de sitter i för länge.

En annan sak att tänka på är att vara extra uppmärksam när man cyklar på platser där det är mycket trafik och där det brukar ske olyckor. Thomas Åsenlöf nämner bland annat korsningen Skånegatan/Ullevigatan.

- Många stora korsningar är luriga, och just där är det både fotgängare, cyklister, bilar och spårvagnar. För cyklisterna är det viktigt att följa cykelljuset och inget annat.

Hur bra är göteborgarna på att cykla egentligen?

- Majoriteten följer reglerna. Sedan finns det en liten klick som förstör. Men överlag är det bra.

Antal skadade i cykelolyckor i Göteborg

2011: 397

2012: 423

2013: 458

2014: 586

2015: 475

2016: 44

Källa: Transportstyrelsen skade- och olycksdatabas databas Strada som innehåller information om olyckor som har rapporterats in till polis och sjukvård. (13/4 2016).

Polisens råd till dig som cyklar

 1. Cykeln ska vara utrustad med effektiv broms och ringklocka.
 2. Den ska även ha ljus och reflexer vid mörker så att andra trafikanter kan se dig.
 3. Du får inte lasta din cykel så att den blir svår att manövrera.
 4. Lämna företräde till andra trafikanter när du kommer fram till en väg eller gatukorsning, om inget annat sägs.
 5. Väjningsplikt för fordonsförare vid övergångsställe gäller inte mot cyklister, bara mot gående.
 6. Visa att du tänker svänga. Detta är särskilt viktigt vid vänstersväng.
 7. Lämna alltid företräde för spårvagn.
 8. När du cyklar på en gågata eller gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående. Detta gäller ej gångbana.
 9. Använd görna ringklockan för att varna gång- och cykeltrafikanter om att du kommer, annars hörs du inte när du cyklar.
 10. Var rädd om dig - använd hjälm!

Källa: Polisens pamflett "Goda råd till dig som cyklar".

ANNONS