Gratis inträde till simhallar slopas för barn och unga

Nu kommer det inte längre vara gratis för barn och unga att bada på stadens simhallar. Idrotts- och föreningsnämnden har ett underskott på 25 miljoner kronor och måste göra stora besparingar.
– Vi måste fokusera på åtgärder som ger direkt effekt, säger Elisabet Lann (KD), ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden.