Göteborgs stad kan anställa en samordnare – mot råttor

Göteborgs stad kan vara på väg att anställa en råttsamordnare.
Tanken är att personen ska koordinerar aktörerna i Göteborgs innerstad så att råttorna bekämpas på effektivare sätt.
– Det blir upp till politikerna att avgöra om vi ska lägga pengar på det här, säger Gunilla Åkerström på park- och naturförvaltningen.