Gärningsmännen

ANNONS
Said, född i Iran i september 1980.

Inställning till diskoteksbranden:

Hovrättens dom:

Hamid, född i Iran i augusti 1980.

Inställning till diskoteksbranden:

Hovrättens dom:

Mansour, född i Iran i april 1979.

Inställning till diskoteksbranden:

Hovrättens dom:

Mehdi, född i Iran i april 1981.

Inställning till diskoteksbranden:

Hovrättens dom:

Fotnot:

ANNONS