Förvaltningschefen förstår kritiken

Sightseeing på Alcatraz och en trerätters middag på stranden i Barcelona. Intraservice resor har väckt reaktioner. – Jag förstår reaktionerna, säger förvaltningschefen Nisse Waldefeldt.

ANNONS
|

Som GP berättade under tisdagen har stadsrevisionen granskat 20 resor som tjänstemän och politiker i Göteborgs stads intraservice genomfört under åren 2014-2017. Rapporten visar att ett flertal regler och policyer brutits. Som en följd drog politikerna i nämnden in förvaltningschefen Nisse Waldefeldts rätt att fatta beslut om resor. Han har förståelse för beslutet. – Ytterst är det mitt ansvar att säkerställa att vi har rutiner som håller och rapporten visar att vi inte har haft det, säger han. Enligt nämndens ordförande är det du som brustit. Vad tänker du om det? – Det är inte roligt att höra, men revisionsrapporten visar att vi haft brister och det är ju mitt ansvar. Vi har haft rutiner som inte håller måttet.

ANNONS

Kände inte till nöjesinslagen

En del av revisorernas kritik rör det faktum att det är stora leverantörer som i ett par av fallen är researrangörer. Det är extra allvarligt eftersom resorna sedan fakturerats i en klumpsumma – så att det är omöjligt att se vem som bekostat till exempel middagar och nöjesarrangemang. Risken för mutor är uppenbar, enligt revisorerna. Nisse Waldefeldt säger att han inte känt till att det var leverantörerna som ordnade resorna. – Mig veterligen har jag aldrig beviljat en resa där det bokstavligen står att en leverantör arrangerar resan, säger han. Stadsrevisionen lyfter också upp det faktum att det på en del av dessa resor också ingått rena nöjen – i något fall rör det sig om en trerätters middag på stranden i Barcelona. I ett annat fall en konsert med Lenny Kravitz. Allt detta kommer som en nyhet för Nisse Waldefeldt.

Var med på Seattleresan

– Det är ju inget som framgått vare sig vid beställningen eller på fakturorna, så det här behöver vi gå till botten med, vilka hos oss det är som gjort det. För då har man på individnivå brustit i omdöme och brutit mot de policyer som finns. Du själv var med på en resa till Seattle som revisorerna är kritiska till för att den varade i nio dagar, trots att programmet bara var tre dagar. Kommentar? – Innehållet var absolut relevant. Innehållsmässigt var det inga tveksamheter. Vi hade möten med Microsoft i fyra dagar ochvi bedömde att vi behövde en dag när vi kom fram för tidsomställningen. Sedan fick vi åka hem en dag senare – det vi fick till oss var att det inte gick några flyg tidigare än så – och den dagen satt vi och jobbade.

ANNONS
ANNONS