I ett öppet brev till Lundby stadsdelsnämnd – undertecknat av 35 föräldrar – underkänns tryggheten, arbetsmiljön, och undervisningen på Taubeskolan. 
I ett öppet brev till Lundby stadsdelsnämnd – undertecknat av 35 föräldrar – underkänns tryggheten, arbetsmiljön, och undervisningen på Taubeskolan. 

Föräldrar larmar om kaos på skolan

En stökig och ibland våldsam miljö, personal som slutar – och en skolledning som inte lyssnar. Nu larmar föräldrar om en ohållbar situation för barn på Taubeskolan i Eriksberg.

ANNONS

I slutet av oktober meddelade tre pedagoger i årskurs två – tre fjärdedelar av arbetslaget – på Taubeskolan att de säger upp sig från sina tjänster. För många föräldrar innebar beskedet kulmen på en lång tid präglad av allvarlig oro för sina barns situation.

– När mitt barn började i förskoleklass för två år sedan var situationen redan från början kaotisk. Det visade sig att alla lärare i klassen i stort sett hade sagt upp sig under sommaren. De lärare vi kunnat prata med säger att de slutat på grund av missnöje med skolan och den stressiga arbetsmiljön – men detta är något som skolan förnekar, säger Mattias Johansson som har barn i årskurs två.

ANNONS

Skolmiljön får underkänt

I ett öppet brev till Lundby stadsdelsnämnd – undertecknat av 35 föräldrar – underkänner de tryggheten och arbetsmiljön på Taubeskolan.

– Både lärare och fritidspersonal saknas. De pedagoger som ska vara med i klassen måste ha ordning på två klasser samtidigt. Man märker på dem att de är jättestressade. Även barnen blir stressade och oroliga, säger Mattias Johansson.

Taubeskolan har en autismprofil vilket innebär att flera elever är i behov av stöd och anpassningar. Men enligt det öppna brevet, samt de föräldrar som GP har pratat med, har skolan haft svårt att tillgodose deras behov.

Redan tidigare har flera föräldrar skrivit brev till skolans rektor där de har uttryckt oro över att en av pedagogerna inte är med i klassen lika mycket som under förra terminen. Något de menar är allvarligt just därför att kontinuitet är viktigt för barnen – och särskilt för de i behov av extra stöd och anpassningar. Många föräldrar som GP har pratat med har också kritiserat skolledningen för att inte ta deras oro på allvar.

Rektor: "Inte allvarliga problem"

Taubeskolans rektor Olena Ostrovska säger sig inte känna igen sig i föräldrarnas bild av en skolan.

– Vår uppfattning är att det absolut inte är ett oroligt klimat på skolan. Vi har haft en jättelugn start på höstterminen, säger hon.

ANNONS

Hon medger emellertid att det har varit mindre problem och konflikter just i den aktuella klassen.

– Men vi kommer att lösa dem. Vi ser dem inte som allvarliga och jättestora.

Inte heller biträdande rektor Cecilia Molander Jarlöv delar föräldrarnas bild. Hon tycker inte att de har haft en så lugn skolstart sedan Taubeskolan startade 2012.

– Pedagogerna på plats trivs med varandra och säger till oss att det fungerar optimalt. Men i en av fjorton klasser har vi inte lyckats hela vägen ut. Men vi gör allt vi kan, säger hon.

ANNONS