Flera skolor i Göteborg kan utredas för nedläggning

Enligt Göteborgs riktlinje för skolstorlek bör man arbeta för att stänga skolor med färre än 150 elever. Nu minskar elevkullarna och oppositionsrådet Axel Darvik (L) är orolig att flera skolor snart ska börja utredas.
– Det handlar om ett tiotal skolor som är hotade. Jag tycker det är fel att stänga dem av organisatoriska skäl, säger han.
Samtidigt var det hans parti som drev igenom riktlinjen för fyra år sedan.