Vid flera tillfällen mellan 2014 och 2016 tid utsattes en elev på Taubeskolan för kränkande behandling av en skolkamrat. Nu kräver Barn- och elevombudet ett skadestånd på 35 000 kronor från skolans huvudman Göteborgs kommun. 
Vid flera tillfällen mellan 2014 och 2016 tid utsattes en elev på Taubeskolan för kränkande behandling av en skolkamrat. Nu kräver Barn- och elevombudet ett skadestånd på 35 000 kronor från skolans huvudman Göteborgs kommun. 

Elev kan få 35 000 kronor i skadestånd

Under två års tid blev en elev på Taubeskolan i Eriksberg utsatt för både våld och verbala kränkningar. Skolan har inte gjort tillräckligt för att få stopp på situationen. Nu kräver barn- och elevombudet att skolan betalar skadestånd till eleven.

ANNONS

Vid flera tillfällen mellan 2014 och 2016 tid utsattes en elev på Taubeskolan för kränkande behandling av en skolkamrat. Skolkamraten har bland annat satt krokben för eleven samt slagit och sparkat hen i ansiktet.

Vidare har eleven fått höra att hen är värdelös. Och när denne i samband med skolavslutningen meddelade att hen skulle byta skola höjde skolkamraten handen i en segergest och sa "yes".

Under våren 2016 anmälde elevens vårdnadshavare händelserna till Skolinspektionen. Skolinspektion ansåg i sitt beslut att Taubeskolan hade brustit i arbetet med att motverka kränkande behandling och att de därmed inte hade följt skollagen. Emellertid avstod Skolinspektionen från att ingripa då eleven inte längre gick kvar vid skolan.

ANNONS

Kränkande behandling

Nu har ärendet gått vidare till Barn- och elevombudet (BEO) som kräver ett skadestånd på 35 000 kronor från skolans huvudman Göteborgs kommun.

– Det är Skolinspektionen som har gjort själva bedömningen om kränkande behandling. Nu har vi kommit fram till att vi delar deras bedömning om vad som har skett. På den grunden har vi sedan gått igenom om det är skadeståndsgrundande eller inte, säger Ellen Jenmert som är jurist och beslutsfattare på BEO.

Att Barn- och Elevombudet beslutar att kräva skadestånd för en kränkt elev är ovanligt – det händer ett 40-tal gånger per år totalt i landet. Skadeståndssummorna varierar beroende på hur allvarligt drabbad eleven varit, men snittet de senaste åren ligger på cirka 45 000 kronor.

– Det beror lite på om det är personal- eller elevkränkningar. För personalkränkningar finns ett absolut förbud. För elevkränkningar måste man se till vilka brister som skolan haft, vad som har skett, kränkningarnas art och tidsperiod, säger Ellen Jenmert.

ANNONS