Efter dådet: Mölndal låser in alla knivar på HVB-hem

Efter det tragiska knivdådet på HVB-boendet i Mölndal låses nu alla köksknivar in på samtliga kommunala HVB-boenden. - När ungdomar behöver vassa föremål kommer vi vara med, säger Birgitta Korpe, verksamhetschef för området ensamkommande barn.

ANNONS

Mölndal ser över säkerheten på kommunens alla HVB-hem. Man har stärkt bemanningen på ett av hemmen där personal visat oro och på samtliga HVB-boenden ser man över säkerhetsrutinerna.

- Vi vill givetvis undvika att något sånt här händer igen. När ungdomar behöver vassa föremål kommer vi vara med, säger Birgitta Korpe, verksamhetschef för området ensamkommande barn.

Att låsa in vassa föremål är ovanligt, berättar Birgitta Korpe, men kök och matsal är ofta stängda och låsta under nattetid. I dagsläget är det endast personal som har tillgång till köksknivar och liknande, och när dessa ska användas så ska personalen närvara, berättar hon.

ANNONS

Rutinerna ses också över.

- Vi säkrar upp så att alla vet vilka rutiner som gäller, säger Anna Hiller, kommunikationschef på kommunen.

Hon berättar att socialchefen och socialförvaltningen slagit fast att en genomgång av rutinerna ska göras på samtliga boenden. Rutiner finns och säkerhet är alltid en prioriterad fråga, men nu säkerställer man att detta också efterlevs, menar hon.

Personalen på HVB-boenden har reagerat och på ett av dem har extrapersonal stärkts upp.

- Det är klart att det har väckts eftertanke. Jobbar man med människor måste man ha en beredskap för att alla möjliga händelser kan ske, säger Birgitta Korpe.

Utbildningsfrågan är något som varit på tal eftersom man under platsbristen under hösten tvingats kompromissa med kompetenskraven.

- Särskilt när det kommer till temporära boenden kunde vi inte anställa personer med rätt kompetens, säger Birgitta Korpe.

Bernt A Runberg (S) sitter som ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndal och planerar att ta upp diskussionen om utbildningsnivån på HVB-hem med förvaltningarna.

- Det är en oerhört viktig fråga, att du har kunskap och kvalifikationer att möta människor. Det ställs krav på en ganska bred kunskap, en kombination av arbetslivserfarenhet och högskoleutbildning, säger Bernt A Runberg (S).

Men många jobbar som inte har utbildning eller erfarenhet?

ANNONS

- Ja, det har du helt rätt i det. I och med den anstormningen som skedde i höstas av flyktingar så var det väldigt många som behövde anställas. En del var inte lämpliga och fick också sluta, säger han och tillägger att en diskussion om detta ska påbörjas med förvaltningen, säger Bernt A Runberg (S).

Hur ser du på att sätta in väktare för att höja säkerheten?

- Jag är tveksam, jag kan förstå resonemanget men man måste ha rätt utbildad personal i grunden. Det är många faktorer sammantaget.

22-åriga Alexandra Mezher var enligt uppgift till GT ensam på avdelningen när knivdådet skedde. Att jobba ensam på natten förekommer, menar Birgitta Korpe.

- Jag skulle säga att när det gäller barn som varit här en kortare tid finns en högre personaltäthet även på natten, men på boenden där barn bott en längre tid och ungdomarna är lite äldre behövs inte lika hög personaltäthet.

ANNONS