De nås inte av Transportstyrelsen – slipper undan trängselskatten

Bara den senaste månaden har trängselskattsskyltarna i Göteborg passerats tolv miljoner gånger. Men tusentals kommer undan att betala.
– Vi kan själva inte identifiera dem, vi har ingen tillgång till registret, säger Jonny Geidne, utredare på Transportstyrelsen.

ANNONS

Varje månad slipper tusentals bilförare undan trängselskatten i Göteborg.

För att kunna debitera förare med utländska registreringsskyltar behöver Transportstyrelsen nämligen tillgång till ägaruppgifterna: namn och adress på fordonsinnehavaren. Och i nuläget är tillgången till andra länders vägtrafikregister bristfällig, något P4 Göteborg var först att rapportera om.

– Det är både länder i och utanför EU som vi har svårt att få tag i, säger Jonny Geidne på Transportstyrelsen.

Stor betalningsvilja

Sedan 2015 behöver utländska fordon betala trängselskatt i Göteborg och Stockholm. Trots att skatten är unik för de två svenska storstäderna, skiljer den sig inte i praktiken särskilt mycket från de vägtullar som finns i andra länder, menar Jonny Geidne. Ändå kan bristande kunskap påverka hur många som betalar.

ANNONS

– Det är klart att det kan finnas sådana förklaringar också, att man inte vet vad man ska förvänta sig och så vidare, säger Jonny Geidne.

Under januari månad gjordes färre än 100 000 skattepliktiga passager av utlandsregistrerade fordon. Exakt hur stor andel av de förarna som Transportstyrelsen nått fram till är dock svårt att svara på, berättar Jonny Geidne. Men de utländska medborgare man faktiskt når brukar i regel betala för sig.

– Betalningsviljan i det första skedet är drygt 90 procent, och sen är det ytterligare ett antal som betalar efter att vi lagt på tilläggsavgiften.

EU-direktiv kan förenkla

Ett EU-direktiv som klubbades igenom 2019 förväntas dock underlätta tillgången till ägaruppgifter från utlandet. Men för vissa länder har direktivet tagit längre tid att implementera, och ännu når man alltså inte alla länder ens i EU.

– I vårt fall handlar det om att nå dem redan i fallet att vi ska debitera. Andra länder har en annan form, de ska ju nå dem när det finns misstanke om att det skett ett brott. Det är därför det här kravet har formulerats, säger Jonny Geidne.

Vad får det för konsekvenser att folk inte betalar?

– Rent krasst är konsekvenserna att vi inte får in alla medel som vi ska få in i någon form av formell mening. Men som sagt, vi står ju lite bundna där och vi når inte själva ut så långt, utan vi är ju beroende av andra länders vilja att dela informationen om fordonsägare, säger Jonny Geidne.

ANNONS

LÄS MER:Så blir trafiken i Göteborg 2024 – här är svaren på frågorna

LÄS MER:Här är arbetena som påverkar trafiken mest under året

LÄS MER:Vi behöver bryta bilberoendet i stan

ANNONS