Då börjar spårvagnarna åka över Hisingsbron

Trafikkontoret räknar med att tidsplanen kommer att hålla – om drygt en vecka kommer spårvagnar återigen börja köra till Hisingen.
– Vi ser ingenting annat än att trafiken kommer släppas på, säger Mikael Nummedal, projektchef för Hisingsbron.