Covidsjuk kunde inte svälja – fick mat och dog på Östra sjukhuset

En man intensivvårdades för en svår covidinfektion. Efter att andningshjälpen togs bort förbjöds mannen att äta då han inte kunde svälja.
Ändå gav personalen honom frukost. Kort därpå dog mannen i lunginflammation.
IVO riktar nu kritik mot Östra sjukhuset – som delvis lägger ansvaret på patienten.