Här vid Askimsbadet ger det tidsbegränsade bygglovet kommunägda Framtiden Byggutveckling AB möjlighet att bygga 57 lägenheter åt nyanlända.
Här vid Askimsbadet ger det tidsbegränsade bygglovet kommunägda Framtiden Byggutveckling AB möjlighet att bygga 57 lägenheter åt nyanlända.

Byggnadsnämnden sa ja till första bygglovet för nyanlända

57 tillfälliga lägenheter vid Askimsbadet fick bygglov. Även det avbrutna bygget av sammanlagt 370 lägenheter nedanför Ramberget kan fortsätta.

ANNONS

Askimsbadet vid Askimsviken i södra Göteborg är denförsta av en lång rad föreslagna platser i kommunen där byggnadsnämnden nu har kunnat bevilja bygglov för tillfälliga bostäder åt människor som nyligen har kommit till Sverige men saknar någonstans att bo.

Vid tisdagens sammanträde fickkommunägda Framtiden Byggutveckling AB bygglov för sammanlagt 57 lägenheter i tre stycken tre våningar höga byggnader vid Askimsbadet. Lägenheterna blir en-, två- och trerummare med plats för totalt kanske 150-talet personer.

Bara moderaterna var emot byggnadsnämndens beslut, med motiveringen att en lösning med temporära bygglov inte är en framkomlig väg eftersom den har visat sig ta så lång tid.

ANNONS

De andra båda Allianspartierna - Liberalerna och Kristdemokraterna - gjorde dock gemensam sak med de rödgröna partierna S, MP och V.

– Vi måste ta vårt ansvar och hjälpa till att integrera människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Dessa bostäder vid Askimsviken är bara en liten pusselbit på vägen och vi tycker att det är bra att man har minskat omfattningen av bebyggelsen där jämfört med tidigare förslag, säger Ann Catrine Fogelgren (L), andre vice ordförande i byggnadsnämnden.

Johannes Hulter (S), förste vice ordförande, tackade L och KD för stödet:

– All heder åt er för att ni sträckte ut över blockgränsen.

Byggnadsnämnden beviljadeockså bygglov åt ett betydligt större antal tillfälliga bostäder, 370 lägenheter,längs Herkulesgatan mellan Ramberget och Lundbyleden på Hisingen.

Det byggetbestår av lägenhetsmoduler och startade i början av året, då tänkt att bli studentbostäder. Men bygglovet överklagades och gick ända upp till Mark- och miljööverdomstolen som i våras stoppade bygget.Domstolen ansåg att grundläggningen var för omfattande och dyr, för att bygget skulle kunna kallas temporärt. Domstolen tyckte inte heller att bristen på studentbostäder i Göteborg var så akut att den kunde motivera bygget av temporära sådana.

Sedan dess har företaget bakom modulhusen, Stockholmsbaserade Prime Living, som bygger modulerna i Kina, istället valt att söka bygglov för bostäder åt nyanlända.

ANNONS

Men i det här falletvar byggnadsnämnden inte alls lika enig som i frågan om Askimsviken.

S, MP och V, som tillsammans har majoritet inämnden, sa ja till ett tidsbegränsat bygglov på tio år, till 2026. Bygglovet ger möjlighet att sätta upp sammanlagt 370 lägenheter i sex byggnader runt Herkulesgatan västra ände bort mot Inlandsgatan.

Allianspartierna hade istället velat bordlägga, i praktiken skjuta upp hela frågan. Dettaför att invänta vad Högsta Domstolen, dit det ursprungligabygglovet för studentbostäder är överklagat, kommer att fatta för beslut.

ANNONS