– Jag tycker fortfarande att det är ett vansinnigt slöseri med kommunala medel, säger visselblåsaren Karin Törnqvist.
– Jag tycker fortfarande att det är ett vansinnigt slöseri med kommunala medel, säger visselblåsaren Karin Törnqvist.

”Brott kan inte styrkas”

ANNONS

Nyligen avskrevs misstankarna mot en tjänsteman inom Trafikkontoret. Och nu läggs ytterligare en uppmärksammad förundersökning i muthärvan ner – om Göteborg Energi.

Bakgrunden är denna. För att leva upp till ett krav på månadsvis avläsning av elmätare tecknade Göteborg Energi 2007 avtal med norska Embriq. Projekt ”Mätning 09” hade en budget på 700 miljoner kronor för 270 000 nya elmätare. Som underleverantör användes ett sydkoreanskt företag, Nuri Telecom.

Konsulten Karin Törnqvist försökte länge uppmärksamma ledningen för Göteborg Energi på att tveksamheter förekom inom projektet och hävdade att den projektansvarige, konsulten Tomas Arnewid, satt på dubbla stolar och gick leverantörens ärenden.

ANNONS

Efter att hon ställt upp i SVT:s Uppdrag granskning, ”Den korrupta staden”, och delvis uppträtt med dold mikrofon, beslutade statsåklagare Nils-Eric Schultz att inleda en förundersökning om grov trolöshet mot huvudman. Det var i oktober 2010.

Nu säger kammaråklagare Hans Ihrman vid Riksenheten mot korruption:

–Jag kommer att lägga ner förundersökningen.

Varför?

–Jag bedömer att omständigheterna i målet inte är tillräckligt konkreta för att fortsätta utredningen och att några ytterligare utredningsåtgärder inte leder till något annat resultat. Brott kan inte styrkas.

Har någon person delgivits misstanke i utredningen?

–Nej. Det har varit ett antal utpekade personer och utredningen har helt och hållet varit inriktad på att se om någon av dem kan knytas till någon brottslig gärning av något slag. Det har funnits muntliga uppgifter om bestickning och mutbrott, men vi har inte hittat någon dokumentation som stöder detta.

–Jag har kommit till vägs ände. Ingen kan knytas till någon brottslig gärning. Det finns inga konkreta omständigheter att utreda vidare.

Karin Törnqvist är inte förvånad:

–Jag har aldrig funderat över om det de gjorde skulle vara straffbart, det tycker jag inte. Däremot tycker jag fortfarande att det är ett omoraliskt och vansinnigt slöseri med kommunala medel.

En revisionsrapport från KPMG i november 2010 gav henne delvis rätt. Den visade bland annat på avsteg från leveransavtal och underströk att konsulter hade dubbla roller. Dessutom hade Göteborg Energi hållit Embriq under armarna ekonomiskt.

ANNONS

”Vi ville inte riskera att projektet försenades”, försvarade sig dåvarande vd:n Anders Hedenstedt, en av flera toppchefer som fått lämna energiföretaget i svallvågorna efter vad som startade med SVT:s program.

Karin Törnqvist är trots allt nöjd:

–Jag tycker nog att de har tagit tag i sin verksamhet och jag hoppas att de städar ordentligt.

GP har sökt Tomas Arnewid på mejl. Han har vid ett tidigare samtal förnekat han att han haft uppdrag för Göteborg Energis leverantör och tillbakavisade Karin Törnqvists kritik mot att hur projektet genomförts och hur han agerat.

ANNONS