14 personer döms i det gigantiska narkotikamålet.
14 personer döms i det gigantiska narkotikamålet. Bild: Polisen

14 dömda i gigantiska knarkmålet

På fredagsförmiddagen kom domen i det gigantiska heroin- och kokain-smugglingsmålet mot personer som angetts vara medlemmar i den nigerianska maffian Black Axe. Den kopplingen underkänns av tingsrätten. 14 personer dömdes till fängelse, som mest nio och ett halvt år.

ANNONS
|

Det längsta fängelsestraffet - nio år och sex månader - får en 27-årig holländsk medborgare som varit lastbilschaufför och smugglat in stora mängder av narkotikan till Sverige.

Den nigerianske medborgare, född 1971, som omnämnts som ligans huvudman får fängelse i åtta år.

Den totala strafflängden för de 14 dömda personerna är fängelse i 85 år och 3 månader.

Av de 15 personer som stod åtalade frikänns endast en; en 28-årig litauisk kvinna.

Av de åtalade är sex personer nigerianska medborgare, fyra är från Gambia, två personer svenska, två är litauer och en nederländsk medborgare.

Black Axe-kopplingen underkänns av rätten

Åklagarsidan har under utredningen och under den åtta månader långa rättegången, lagt ned en betydande insats på att styrka ett samband med den nigerianska maffian Black Axe.

ANNONS

Detta samband underkänns av tingsrätten.

Rätten konstaterar att det visserligen är ”helt klart” att narkotikasmugglingen utförts genom en mycket välorganiserad bakomliggande organisation.

Tingsrätten ställer sig också bakom den organisationsskiss som åklagarna presenterat, med de åtalade inplacerade i fyra nivåer.

Men: enligt tingsrätten är det inte visat att smugglingen kan kopplas till just ”brödraskapet Black Axe”.

”Enbart det faktum att en stor del av vederlaget för narkotikan tycks återföras till Nigeria eller att det möjligen förekommit uttalanden som ’chairman’ eller ’colleague’ kan inte kopplas till just Black Axe”, skriver tingsrätten.

Samtidigt som tingsrätten godtar åklagarnas bild av en organisation med fyra nivåer, är rätten inte överens med åklagarna om de enskilda personernas inplacering i hierarkin.

Längst straff till kuriren

Enligt åklagarna befann sig den nigerianske medborgaren född 1971 ensam på organisationens översta nivå, som internationell distributör.

Tingsrätten benämner honom dock som ”mellanchef” och dömer honom till åtta års fängelse.

I stället är det den 27-årige holländske lastbilschauffören som får det längsta straffet: nio och ett halvt år. Mannen döms för att vid två tillfällen ha smugglat in sammanlagt 20 kilo narkotika till Sverige, och har enligt tingsrätten ”på ett flagrant sätt” utnyttjat sin anställning för att begå brotten.

Kammaråklagare Karolina Lindekrantz vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är nöjd med att tingsrätten delar hennes och kollegan Anna Svedins uppfattning att det rört sig om en mycket välorganiserad brottsorganisation.

ANNONS

– Vi har i åtalet inte påstått att det specifikt rör sig om Black Axe. Det viktiga för oss har varit att visa att det finns en välorganiserad organisation bakom.

Samtidigt har den enda personen ni placerat på organisationens högsta nivå fått åtta års fängelse, medan en av kurirerna fått nio och ett halvt.

– Vi har hävdat att (nigerianske medborgaren född -71) är chef i organisationen. Vi yrkade på 14 års fängelse för honom. Det hade varit maxstraff om han dömts enligt åtalet, för synnerligen grov smuggling och narkotikabrott. Men tingsrätten dömer honom bara för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Åklagaren funderar på överklagan

För den holländske lastbilschauffören hade åklagarna yrkat på fängelse i tolv år, för tre smugglingsresor.

Att holländaren nu får målets längsta straff, framstår som märkligt, anser Lindekrantz.

– Uppenbarligen har vi dragit olika slutsatser om respektive persons olika roller. Det finns några bevisvärderingsfrågor där vi ska fundera på ett överklagande, säger Karolina Lindekrantz.

Advokat Jan-Otto Meijer har försvarat den holländske lastbilschauffören, och är missnöjd med domen:

– Domstolens straffmätning är oriktig. Jag utgår från att vi kommer att överklaga, men jag har inte hunnit tala med min klient än, säger Meijer.

Samtliga dömda, utom de två svenska medborgarna, döms till utvisning; fyra med livstids förbud att återvända till Sverige och sex med inreseförbud på 15 år.

ANNONS

Impulsen kom från Österrike

Utredningen har pågått i två år och startade genom att polisen i Österrike i hemlig avlyssning upptäckt storskalig narkotikasmuggling till Sverige och Danmark.

Den svenska tullkriminalen kopplades in, och den 16 september 2018 tog den svenska delen av utredningen fart genom ett dramatiskt tillslag på Vårväderstorget i Biskopsgården.

LÄS MER:Misstanken: Smugglade heroin och kokain för 112 miljoner till Skandinavien

Där ingrep tullkriminalen mot en man och en kvinna som övermannades och trycktes ned på marken. Hos dem fanns närmare fyra kilo heroin.

Tillslaget tillkom i stor hast, med följd att polisen inte hunnit varskos i förväg.

Knark för 112 miljoner

Ligan bedöms ha hanterat narkotika till ett gatupris om ”i vart fall” 112 miljoner kronor.

Det rör sig om 42 kilo kokain, 50 kilo heroin och 40 kilo som antingen varit kokain eller heroin.

Förutom de 15 åtalade personerna anses ett stort antal icke gripna personer ha varit inblandade i verksamheten, vars europeiska bas har funnits i Nederländerna.

Därifrån har ligamedlemmarna, med en gemensam brottsplan organiserat knarksmugglingen till Sverige samt Norge och Danmark.

Smugglingssätten har varierat under brottstiden. Ligan har använt sig av kurirer som svalt knarket i kapslar, men har också nyttjat personbilar och lastbilar för transporterna.

LÄS MER:Oroligt i tingsrätten – domen i Black Axe-målet i fara

Efter tillslagen 2018 märktes en minskad tillgång på heroin i Sverige, med ökade priser som följd.

ANNONS

ANNONS