Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vill satsa en miljard på vårdcentralerna

En dryg miljard vill regionledningen satsa för att för att kickstarta resursöverföringen från de stora sjukhusen till primärvården.

Mer vård måste i framtiden utföras närmare patienterna – i primärvården, på närsjukhusen och i hemsjukvården – i stället för på de stora sjukhusen. Det är de flesta bedömare överens om och det var också kärnbudskapet i en stor statlig utredning om framtidens vård som presenterades i höstas.

Svårigheten ligger i omställningen. Primärvården måste få resurser till att bygga ut innan de kan ta över ansvaret från sjukhusen, samtidigt måste sjukhusen kunna lämna över ansvaret till primärvården innan de kan släppa ifrån sig resurserna.

Nu vill den blågröna politiska majoriteten i regionen satsa sammanlagt 1,1 miljarder för att få igång processen.

– Det handlar om att satsa i primärvården för att hindra onödiga inläggningar. Lite för mycket enkel sjukvård görs på våra akutsjukhus, där platserna kostar mer och där det ofta är överbeläggningar, säger regionrådet Jonas Andersson (L) som också är ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Tolv procent av alla patienter som skrivs in på sjukhus blir återinskrivna om 30 dagar.

Han säger att en halvering av den gruppen skulle frigöra tio procent av sjukhusens vårdplatser.

– Genom att satsa uppströms får vi in vinsterna nedströms.

Fokus i första skedet ligger på två grupper; multisjuka äldre och människor med psykisk ohälsa.

– Det finns en stor patientgrupp som i dag tar stora resurser i anspråk inom den kommunala omsorgen och på sjukhusen, men som knappt syns i primärvården. På samma sätt saknas det i dag utrymme inom primärvården för personer med psykisk ohälsa som är för sjuka för dagens organisation, men för friska för en plats i en riktiga psykiatrin.

Satsningen löper över tre år och det är tänkt att hälso- och sjukvårdsstyrelsen redan under 2016 ska inleda samtal med de olika berörda parterna för att konkretisera tankarna kring hur allt ska organiseras.

Även kommunerna, som i dag står för stora delar av hemsjukvården, kommer att involveras i arbetet.

Om er budget går igenom och förslaget blir verklighet, när kommer vi börja se resultat?

– Redan 2017 kommer vi att tillföra alla vårdcentraler resurser för att ha en kontaktsjuksköterska för de mest sjuka äldre, men praktiskt i verkligheten blir det kanske synligt 2018, när vi kommer fram med mobila hemsjukvårdslösningar, säger regionrådet Jonas Andersson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.