1/9

Var på Marstrand och i Göteborg "samtidigt" – avgår

Abbas Zarrinpour (S) lämnar omgående alla sina uppdrag i regionen och kommunen. Detta samtidigt som GP:s fortsatta granskning visar att han tagit ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst både från regionen och från kommunen, för samma tid.

Partidistriktets förste ombudsman Eva-Marie Rasmusson har under de senaste dagarna försökt bringa klarhet i arvodesturerna, men inte blivit färdig med en redovisning.
– Abbas och jag har haft samtal under en tid. I dag (onsdag) meddelade han att han lämnar alla sina uppdrag, av hänsyn till partiet och sin familj, säger Rasmusson. 
I ett pressmeddelande från partidistriktet säger Abbas Zarrinpour att den huvudsakliga anledningen till hans avgång är ”att det tydliggjorts för mig att jag inte har rapporterat enligt regionens regelverk. Detta har inte skett medvetet utan jag har handlat i god tro och jag kan bara beklaga det som inträffat. Jag kommer självfallet att göra rätt för mig genom att betala tillbaka det som blivit felaktigt.”

LÄS MER: Fotbollspampen skrev felaktigt intyg

Ersattes för temadag

Förutom i styrelsen för fyra kommunala bolag är Zarrinpour också ledamot i trafiknämnden. Den 8 mars i fjol hade nämnden en temadag. Enligt den förrättningsrapport som Zarrinpour lämnade in, deltog han mellan klockan 08.30 och 14. För detta fick han ersättning för förlorad arbetsförtjänst i sex timmar: 2 012 kronor.
Men samma dag hade styrelsen för Angereds närsjukhus, där Zarrinpour är vice ordförande, konferens på Marstrand. Dit åkte Zarrinpour, enligt sin arvodesansökan till regionen, klockan 12.10. Från regionen fick han ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst för fyra timmar: 1 354 kronor.
Under samma dag beviljades alltså ersättning för tio timmars förlorad arbetsförtjänst.

LÄS MER: Oklart förtroende hos S för Zarrinpour

Sökte för dubbla möten – igen

Den 31 maj överlappade ersättningarna igen. Mellan 08.20 och 13.30 ägnade sig Zarrinpour åt ett presidiemöte i Angereds närsjukhus. En halvtimme innan detta uppdrag var slut, hade han börjat få ersättning för ett möte med trafiknämnden. För denna dag betalades ersättning ut för nio timmars förlorad arbetsförtjänst. Sammanlagt gav dagen Zarrinpour 3 086 kronor för förlorad arbetsförtjänst plus 1 630 kronor i dagarvode från regionen.Den 18 augusti var Zarrinpour med på delar av trafiknämndens möte, mellan klockan 9 och 11. För detta fick han fyra timmars ersättning för förlorad arbetsförtjänst, 1 394 kronor. Men klockan 10 samma dag hade han, enligt ersättningsblanketten till regionen, börjat sin resa till ett möte med regionutvecklingsnämnden som avslutades klockan 13. För detta fick han ett halvt förtroendemannaarvode, 815 kronor.

IFK-pampen skrev under

Fram till och med april 2016 har trafiknämndens utbetalningar grundats på intyg undertecknade av Frank Andersson, dåvarande ordförande för Gunnilse IS. 
Dessa arbetsgivarintyg innehåller inte samma uppgivna lön för Zarrinpour som de som skickats till regionen, också de undertecknade av Frank Andersson:

  • För 2015 intygar Frank Andersson till regionen att Zarrinpour tjänar 48 750 kronor i månaden och regionen betalar ut 295 kronor i timmen för förlorad arbetsförtjänst.
  • För 2015 intygar Frank Andersson till kommunen att Zarrinpour tjänar 53 850 kronor i månaden. Han skriver också att då Zarrinpour "har ca 70 % tjänstledighet från sitt arbete, så försvinner större delen av hans semester." Därför gör Frank Andersson ett påslag för "förlorade semester lön" och timinkomsten blir 366 kronor, vilket är det belopp som trafiknämnden betalar ut under 2015 till Zarrinpour för förlorad arbetsförtjänst.

Abbas Zarrinpour slutade arbeta hos Gunnilse IS i april 2016. Trots det fortsatte regionen att även under senare delen av året betala ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst till honom enligt det senaste arbetsgivarintyget från fotbollsklubben, med månadslönen 55 850 kronor.
Så har inte skett hos trafiknämnden: dit skickade Zarrinpours revisor ett intyg enligt vilket Zarrinpour från maj 2016 hade en månadslön på 57 506 kronor från sitt nystartade företag.

Känner inte till betalningarna

Riksdagsman Mattias Jonsson är ledamot av partidistriktets verkställande utskott. Han säger sig inte känna till Zarrinpours ersättningar från trafiknämnden. Om GP:s uppgifter om den 8 mars i fjol säger Mattias Jonsson:
– Det låter allt annat än bra. Man kan självklart inte ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst på tio timmar under samma dag.
GP har inte lyckats nå Abbas Zarrinpour för en kommentar.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.