Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Var femte anställd i kommunen kränkt

Var femte kommunanställd i Göteborg har blivit kränkt på jobbet det senaste året - de flesta av en kollega.

- Det är klart jättebekymmersamt. Folk i vår organisation ska inte känna sig kränkta överhuvudtaget, säger Lisskulla Lindström, personaldirektör i Göteborg.

En av fem personer som jobbar inom Göteborgs stad uppger att de blivit trakasserade eller kränkta på sin arbetsplats under det senaste året. Det visar kommunens medarbetarenkät, som mäter hur bra de anställda trivs på jobbet.

"Vi är inte alls tillåtande"

Enligt enkäten är det kollegorna på jobbet som står för den största delen av trakasserierna. Fyra av tio uppger att de trakasserats av en annan medarbetare, medan chefer och brukare/medborgare ligger betydligt lägre i statistiken.

- Det är inte okej och jag måste säga att jag är förvånad över resultatet. Vi har jobbat väldigt mycket med förhållningssätt och hur vi behandlar varandra i arbetsgrupper och jag hade hoppats att det skulle ge resultat. Men det låter som att vi inte alls är särskilt tillåtande och respekterar varandra. Det känns väldigt trist, säger Lisskulla Lindström.

Enkäten visar också att det skiljer sig mycket mellan olika personalgrupper. För att komma till rätta med problemen vill Lisskulla Lindström lära av de grupper som fungerar bra ihop.

- Det är ingen idé att peka ut dem som är sämst. Det skapar bara osäkerhet. Men det känns angeläget att frågan kommer upp till diskussion.

- Många gånger lägger vi stort fokus på att diskutera ledarskap och chefskap, men jag tror vi måste börja fokusera på medarbetarskap också. Vad vi ställer för krav på våra medarbetare när det gäller hur man förhåller sig till varandra, säger Lisskulla Lindström.

Fortfarande utsatta

Nästan hälften av de som svarat att de blivit trakasserade på jobbet uppger att de fortfarande är utsatta. Samtidigt säger lite mer än hälften att de har vänt sig till sin arbetsgivare för att få hjälp - men inte ens hälften av dem säger sig ha fått det stöd de önskar.

- Vi måste fråga oss om vi varit otydliga med vem man ska vända sig till för att få stöd. Vi har ett stort behov av att prata med varandra om resultatet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.