Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Ulf Kamne, gruppledare (MP), Ann-Sofie Hermanssson, gruppledare (S) och Daniel Bernmar, gruppledare (V). Bild: Anders Ylander
Ulf Kamne, gruppledare (MP), Ann-Sofie Hermanssson, gruppledare (S) och Daniel Bernmar, gruppledare (V). Bild: Anders Ylander

Valår – då lägger de rödgröna separata budgetar

Det är valår och då lägger inte de rödgröna partierna något gemensamt budgetförslag.
Vänsterpartiets budget är den som har klart mest i kassan – men satsningarna bekostas av höjd kommunalskatt.
– Det skulle slå hårdast mot dem som tjänar minst, säger Ulf Kamne (MP).

Vanligtvis brukar de rödgröna partierna lägga ett gemensamt budgetförslag, men eftersom det är valår så presenteras enskilda förslag i stället.

Socialdemokraterna satsar i sin budget bland annat på trygghetsfrågor, med flera åtgärder mot extremism och hedersförtryck.

Partiet föreslår att ett centralt resursteam mot hedersförtryck bildas, samt att stadens skolor tar fram metoder för att motverka radikalisering, våldsbejakande extremism och hedersförtryck.

– Det här är frågor där vi absolut kan jobba mer, säger Ann-Sofie Hermansson (S).

I budgeten skriver S att föreningar aktivt ska ta avstånd från extremism och hedersförtryck.

Tidigare har partiet aktivt försökt driva igenom frågan i kommunstyrelsen, men mött motstånd från övriga partier.

Sjutimmarsdag på äldreboenden

Vänsterpartiets budgetförslag har flera satsningar som hör ihop med hjärtefrågan om sextimmarsdag.

Partiet vill genomföra nya försök med sex timmars arbetsdag, samt att man förkortar arbetstiden på äldreboenden och förskolor till sju timmar med bibehållen lön,

Både V och S vill satsa på dem som har sämst löner. S vill investera drygt 20 miljoner kronor för ett lönelyft.

V vill finansiera det genom att personal med högre lön avstår lönehöjningar och att lönen kraftigt sänks för heltidspolitiker, ner till 36 500 kronor.

– Om de med låga löner ska få det bättre, måste de med höga löner stå tillbaka, förklarar Daniel Bernmar.

S och V landar bägge i att LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten och daglig verksamhet måste rivas upp.

Miljöpartiet å andra sidan nämner det inte alls i sin budget.

Utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling

MP:s budgetförslag utgår ifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Förslagen handlar, inte helt oväntat, mycket om miljö.

De gröna vill bland annat sänka hastigheten för bilar i bostadsområden och stadsmiljöer till 30 kilometer i timmen, samt förbereda införandet av miljözoner.

Ett av målen är att stadens bolag och nämnder framöver ska förhålla sig till en klimatbudget.

– Precis som man har en ekonomisk budget över hur många kronor man får använda, så ska man ta fram en för hur mycket man får belasta klimatet. På samma sätt som ekonomin, kan vi styra våra utsläpp, säger Ulf Kamne (MP).

MP har även målet att 75 procent av allt som staden bygger år 2025 ska vara i fossilfritt material.

Kommunala bostadskoncernen AB Framtiden ska också få uppdraget att bygga stadens första fossilfria kvarter.

– Staden har i dag kompetensen och principen att ha nollsiffrigt utsläpp när det gäller uppvärmning av bostäder, men byggandet ligger långt efter, säger Ulf Kamne.

Vill höja skatten

Den tydligaste skillnaderna mellan partierna är att Vänsterpartiet vill höja kommunalskatten med en krona.

Det gör att Vänsterpartiets budget bygger på en högre intäkter än övriga rödgröna. Exempelvis skapar det en dubbelt så stor investering till idrotts- och föreningsnämnden.

Resultatet blir resurser till tre nya badhus och två nya ishallar.

Skillnaden i skatt skulle exempelvis innebära att en grundutbildad sjuksköterska, som tjänar drygt 33 800 kronor enligt SCB, skulle betala 338.5 kronor mer i skatt varje månad.

– Det krävs mer resurser till välfärden, den har fått stå tillbaka i flera år, och då behövs en skattehöjning, säger Daniel Bernmar.

De andra partierna vill i stället ligga kvar på dagens nivå.

– Kommunalskatten tas ut lika mycket för alla. Skulle man göra detta är det de med lägst inkomster som drabbas värst, säger Ulf Kamne.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.