Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
1/2

Vårdanställda får svårt att andas – av medicinsk gas

De fackliga ombuden på intensivvårdsavdelningen på Drottning Silvias barnsjukhus larmar om att en medicinsk gas leder till att vårdpersonal tappar rösten, får andningssvårigheter och kraftiga migränanfall.
– Det här är ett problem som har eskalerat under de senaste åren, säger skyddsombudet Sara Gustafsson.

De lokala skyddsombuden, från Vårdförbundet och Kommunal, på intensivvårdsavdelningen för barn (BIVA) har gått ihop och gjort en gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket. Det handlar om en så kallad 6:6a, som innebär att man enligt lag har rätt att snabbt få besked från en arbetsgivare om hur allvarliga problem i arbetsmiljön ska kunna lösas.

Problemen grundar sig i att anställda på avdelningen under flera års tid upplevt att de blir sjuka av den medicinska gasen NO. Gasen används i till barn som drabbas av pulmonell hypertension, tillståndet innebär att barnet har högt tryck i lungkretsloppet. Behandlingen är en etablerad metod och förekommer på flera sjukhus.

– Det här är ett problem som har eskalerat under de senaste åren, säger Sara Gustafsson, Vårdförbundets skyddsombud.

Personalen har drabbats av andningssvårigheter, yrsel, torra ögon, men också migränattacker som kan pågå i flera dagar.

– Personalen mår ju väldigt dåligt när de jobbar och egentligen ska vårda patienten som behöver behandlingen. För de som har migrän så innebär det att man är tvungen att vara sjukskriven i några dagar i stället, säger Sara Gustafsson.

Utredning pågår

Arbetsgivaren har utrett frågan under lång tid och under det gångna året har man intensifierat utredningsarbetet. Bland annat har man mätt luftnivåerna i lokalen samt sett över respiratorslangarna som används vid behandlingen. Men mätningarna har inte kunnat visa på några läckor eller någon NO-gas i lokalerna.

– Vi ser väldigt allvarligt på att personalen har de här symtomen och vi är mycket angelägna om att ta reda på varför de har symtomen, men jag är inte säker på att det just är NO, säger verksamhetschefen Ola Hafström.

Men skyddsombuden menar att det är gasen som är orsaken, trots att utredningen inte kunnat visa på någon gas. Anledningen till det är att symtomen stämmer överens med de som kan uppstå vid användning av gasen.

– Vi är nöjda med att man gör en utredning, men vi upplever att vi inte kan fortsätta så här eftersom vi blir sjuka. Stora delar av personalgruppen fortsätter att få symtom och det är anledningen till att vi gör den här anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Sara Gustafsson.

Facket tror att fler kan vara drabbade

Arbetsgivaren uppskattar att omkring 25 anställda har drabbats av symtomen. Men enligt Sara Gustafsson kan det vara betydligt fler.

– Jag vet inte den exakta siffran men jag har hört är att det är runt 30 medarbetare, vilket är en fjärdedel av styrkan. Det är en siffra som jag inte riktigt kan stå för, det låter som väldigt lite, men det är min subjektiva upplevelse, säger Sara Gustafsson.

På onsdag kommer ledningen att träffa arbetsmiljöverket för att ha ett första möte om problematiken.

Samtidigt vill arbetsgivaren nu vidga perspektivet för utredningen bland annat genom att använda sig av så kallad Örebroenkät som används för att undersöka inomhusklimatet.

– Det är ett verktyg som man använder vid arbetsmiljöproblem, genom den kan vi få indikationer på vilken typ av problem som det handlar om. Vi har en fullständig samsyn med facket gällande hur viktigt det är att vi får reda på orsaken till problemen, säger Ola Hafström.

FAKTA: 6:6a

6:6a hänvisar till Arbetsmiljölagens sjätte kapitels sjätte paragraf. Där står att ett skyddsombud på en arbetsplats enligt lag har rätt att snabbt få besked från en arbetsgivare om hur allvarliga problem i arbetsmiljön ska kunna lösas.

Om problemet sedan inte åtgärdas eller om skyddsombudet inte får svar inom 14 dagar så lämnas ärendet vidare till Arbetsmiljöverket, som bestämmer hur det hela ska drivas vidare.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.